Konferencja Biskupów w Niderlandach do
Konferencji Biskupów w Reczypospolitej Polskiej

13-04-2010

Bracia w Chrystusie,

Ze wzruszeniem i z wielkim bólem przyjęliśmy wiadomość o tragicznym wypadku w sobotę 10. kwietnia, gdy zginęłi nie tylko Prezydent Waszego Państwa i jego małżonka, lecz również wielu dostojników i osób rządzących Rzeczypospolitą Polską.

Również zginął ks. biskup polowy Tadeusz Płoski, członek Waszej Konferencji Biskupów, wraz z dziesięciorgiem dalszych duchownych, między innymi z ks. abp Chodakowskim z Polskiego Kościoła Prawosławnego i ks. Adamem Pilch, Luterańskim kapelanem wojskowym.

Do myślenia skłania związek wypadku ze wspomnieniem jednego z najbardziej tragicznych wydarzeń z historii Polski. Modlimy się w tejże chwili za przyszłością Waszego tak ciężko cierpiającego kraju. Niech śmierć Prezydenta Kaczyńskiego i tak wielu innych przyczyni się chociaż do dalszego pojednania i rośnące zrozumienie pomiędzy narodem Polskim a narodem Rosyjskim.

W tych dniach żałobu Biskupi Niderlandzcy przyłączają się do Was w Waszym bólu. Przyrzekamy, również w imieniu Niderlandzkiej społeczności wiernych, że odmawiać będziemy modlitwę za spokojem dusz osób zmarłych. Niech Pan Żywota, na wstawiennictwo Matki Boskiej Częstochowskiej ich przyjmie w Swoją chwałę.

Złączeni w Chrystusie,

W imieniu biskupów Niderlandzkich

Ks bp mgr A.H. Van Luyn s.d.b.
Przewodniczący

-/-

Aan de Poolse Bisschoppenconferentie
13-04-2010

Broeders in Christus,

Met ontroering en groot verdriet hebben wij kennis genomen van het tragische ongeval op zaterdag 10 april waarbij niet alleen uw president en zijn echtgenote om het leven kwamen, maar ook vele gezagsdragers en bestuurders van de Poolse republiek.

Ook legerbisschop Mgr. Tadeusz Płoski , lid van uw Bisschoppenconferentie, is omgekomen samen met tien andere geestelijken waaronder aartsbisschop Chodakowski van de Poolse Orthodoxe kerk en Adam Pilch, luthers legerpredikant.

Het verband van dit ongeluk met de herdenking van een van de meest tragische gebeurtenissen uit de Poolse geschiedenis stemt tot bezinning. Wij bidden in dit ogenblik voor de toekomst van uw zo zwaar getroffen land. Moge de dood van president Kaczynski en zo vele anderen bijdragen aan verdere verzoening en groeiend begrip tussen het Poolse en Russische volk.

In deze dagen van rouw sluiten de bisschoppen van Nederland zich aan bij uw verdriet. Wij zeggen, ook namens de Nederlandse geloofsgemeenschap, ons gebed toe voor de zielenrust van de overledenen. Dat de Heer van het leven, op voorspraak van Onze Lieve Vrouw van Czestochowa, hen mag opnemen in Zijn heerlijkheid.

In Christus verbonden,

namens de bisschoppen van Nederland,

Mgr. drs. A.H. van Luyn s.d.b.
voorzitter

Opublikowane w portalu Polonia.NL 15.04.2010
Wydawca portalu: STEP – Stowarzyszenie Ekspertów Polskich w Holandii. Czytaj o nas