img_5760-medium.JPG

 Haga, 10 czerwca 2009 r., obchody 20-lecia Wolności

8 lutego w Warszawie zmarł w wieku 83 lat profesor Krzysztof Skubiszewski

Prof. Skubiszewski odegrał kluczową rolę w budowie niepodległej Polski. Był architektem zmian w polskiej polityce zagranicznej w okresie przełomowym dla Polski i Europy po upadku komunizmu. W latach 1989-1993 pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych.

Prof. Skubiszewski był również jednym z nas – Polaków w Holandii. Po zakończeniu służby dla demokratycznej Polski od grudnia 1993 r. mieszkał w Hadze. Przewodniczył Irańsko-Amerykańskiemu Trybunałowi Roszczeń.

Poznałam prof. Skubiszewskiego w 1995 r. w Hadze na spotkaniu zorganizowanym przez STEP – Stowarzyszenie Ekspertów Polskich w Holandii. Spotykaliśmy się m.in. na uroczystościach w ambasadzie RP. Z żywą troską obserwował polską politykę i o tym rozmawialiśmy.

Rok 2009 miał dla Niego szczególne znaczenie. Profesorowi Skubiszewskiemu dane było dożyć 20. rocznicy Wolności oraz 20. rocznicy powstania rządu Tadeusza Mazowieckiego.

Był bardzo ujęty, kiedy w Gdańsku w czerwcu przygodne osoby dziękowały mu za jego wkład w budowę niepodległej Polski, młodzież zapraszała do zdjęć. Byłam tego świadkiem. Mój wywiad z profesorem, opublikowany w „Gazecie Wyborczej” 11 września, w przeddzień obchodów, przybliżył rodakom tą Wielką Postać i Jego zasługi dla Polski. O publikację wywiadu w Polsce zabiegaliśmy razem.

W listopadzie ub. r. prof. Skubiszewski przyjmując, tytuł Honorowego Przyjaciela Polonii Holenderskiej, powiedział: „Przyjacielem Polonii Holenderskiej jestem na pewno, bym powiedział więcej niż honorowym, chciałbym być rzeczywistym. Niewiele zrobiłem dla Polonii. Dyplom jest wyróżnieniem istotnym, jestem szczerze wzruszony”.

Był wielkim autorytetem, człowiekiem skromnym, o szczególnym poczuciu humoru. Dla mnie współpraca z Nim była wielkim zaszczytem.

Profesor Krzysztof Skubiszewski pozostanie na zawsze w mojej wdzięcznej pamięci.

Małgorzata Bos-Karczewska
Redaktor naczelna portalu Polonia.NL
Prezes STEP

LINKI

  • Dossier: Prof. Krzysztof Skubiszewski w portalu Polonia.NL – czytaj>>


Opublikowane w portalu Polonia.NL 12.02.2010, aktualizacja 21.02.2010
Wydawca portalu: STEP – Stowarzyszenie Ekspertów Polskich w Holandii. Czytaj o nas