Centrum Stosunków Międzynarodowych prezentuje najnowsze wyniki badań dotyczące powrotów do Polski w okresie kryzysu gospodarczego oraz potencjału migracyjnego Polski zwłaszcza w kontekście otwarcia rynku pracy przez Niemcy w 2011 roku.

  • Wyniki badania wskazują, iż w 5 lat po rozszerzeniu UE większość Polaków zaangażowanych w zagraniczne migracje zarobkowe tkwi w pułapce migracji.
  • W polityce gospodarczej RP nie zostały wprowadzone mechanizmy ułatwiające integrację migrantów powrotnych do polskiego rynku pracy.
  • W związku z tym powrót do Polski łączy się często z niemożnością znalezienia pracy, co działa wypychająco i prowadzi do kolejnej fali wyjazdów.
  • Polska nie radzi sobie z nadwyżką własnej siły roboczej i traktuje cały czas migracje zagraniczne jako tzw. ‘wentyl bezpieczeństwa’.
  • Otwarcie rynków pracy przez Niemcy w 2011 roku stanowi potencjalne zagrożenie związane z kolejną falą migracji, a co za tym idzie z kolejnym ubytkiem populacji i siły roboczej.

K. Iglicka „Powroty Polaków w okresie kryzysu gospodarczego. W pętli pułapki migracyjnej”, Warszawa 2009, CSM, Raporty i analizy nr 1/09 –Ściągnij raport (pdf)

www.csm.org.pl

Opublikowane w portalu Polonia.NL 02.07.2009