Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze zaprasza na seminarium dla Polonii biznesowej – 25.04.2008

Szanowni Państwo,

Pragniemy serdecznie zaprosić wszystkich przedstawicieli Polonii biznesowej na spotkanie, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2008 r. w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze (van Lennepweg 51, 2597 LG Haga). Tematyka i porządek spotkania przedstawiony jest poniżej.

W przypadku zainteresowania ze strony Państwa naszą inicjatywą uprzejmie prosimy o dokonanie bezpośredniej rejestracji w oparciu o formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej www.wehhaga.nl.

Pragniemy Państwa poinformować, że gościem specjalnym spotkania będzie Pan Mieczysław Struk, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, jak również towarzyszące osoby z Kierownictwa Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku w osobach Pana Dyr. Jana Szymańskiego oraz Pana Dyr. Włodzimierza Szordykowskiego. oraz Pani Ewy Jagodzińskiej. Przewidujemy udział również Pana Juliana Skelnika, Wiceprezesa Portu Morskiego w Gdańsku, Pani Moniki Konikowskiej – Wójcik Dyr. Zespołu Prawnego PARP oraz Pana Dyr. Mariusza Mikę z Departamentu Informacji Gospodarczej PAIiIZ.

Zapraszając do wspólnej dyskusji w dniu 25 kwietnia br. proponujemy Państwu  następujący porządek spotkania:

godz. 18.30 rejestracja uczestników (kawa, herbata)

godz. 19.00 rozpoczęcie spotkania
tematyka :

Pan Mieczysław Struk – Wicemarszałek Województwa Pomorskiego w Gdańsku
Prezentacja: „Perspektywy rozwojowe Województwa Pomorskiego  w latach 2008–2013, rozwój współpracy międzynarodowej” (25 minut)

Pan Julian Skelnik – Wiceprezes Portu Gdańskiego
Prezentacja: „Planowane inwestycje oraz wizja rozwoju Portu Gdańsk” (15 minut)

Pan Mariusz Mika – Wicedyrektor Departamentu Informacji Gospodarczej PAIiIZ
Prezentacja: „Polska – atrakcyjny partner do inwestowania”  (10 minut)

godz. 19.50  Recepcja i networking

godz. 21.30  Zakończenie spotkania

Z poważaniem,

Kierownik Wydziału, I Radca – Tadeusz Postępski

Wydział Promocji  Handlu i Inwestycji  Ambasady RP w Hadze

Van Lennepweg 51
2597 LG Den Haag
Tel. 070 – 306 99 44 , Faks 070 – 354 39 66, weh@wehhaga.nl 

opublikowane w portalu Polonia.NL 18.04.2008