In toenemende mate worden scholen in diverse delen van ons land bezocht door kinderen uit Midden- en Oost-Europese landen. Het merendeel van deze kinderen heeft de Poolse nationaliteit. Het gaat om kinderen van ouders die als het gevolg van het ontstaan van een open Europese arbeidsmarkt naar Nederland komen. KPC Groep heeft een landelijk informatiepunt LISD (Landelijke Informatie en Steunpunt specifieke Doelgroepen).

In opdracht van staatssecretaris Sharon Dijksma heeft LISD in samenwerking met LOWAN (Landelijke OnderwijsWerkgroep voor Asielzoekers en Nieuwkomers), een steunpunt ingericht voor scholen die bezocht worden door kinderen van ouders uit Polen en uit andere Midden- en Oost-Europese landen (MOE-landen).

Bij het steunpunt kunnen scholen informatie inwinnen over hoe om te gaan met deze kinderen in het onderwijs.

Het Steunpunt Moeleerlingen voor scholen met leerlingen uit Midden en Oost- Europa (MOE) beantwoordt vragen over: de eerste opvang, taalverwerving en financiering.

Het is bereikbaar op telefoonnummer 073-6247547, contactpersoon Diny Albers en via de website www.moeleerlingen.nl.

gepubliceerd op Polonia.NL op 17.04.2008