1. Porady związku zawodowego FNV Bondgenoten
2.
Informacje dla pracowników tymczasowych – ABU
3. Sprawdź,
czy otrzymujesz minimalne wynagrodzenie – 28.01.2008

1. Związek zawodowy FNV Bodngenoten opracował 11 porad dla polskich pracowników w Holandii.

Pobierz porady FNV Bondgenoten

Co musi wiedziec pracownik tymczasowy w Holandii?( w tym: system fazowy, umowa o pracę a liczba godzin, wynagrodzenie, urlop)

W każdy wtorek od godz. 19 do 21 porady pracownikom udziela po polsku pan Stanisław Bernas 06 – 131 83 679

2. Informacje dla pracowników tymczasowych – ABU

W odniesieniu do każdego pracownika przyjeżdżającego do Holandii z zagranicy i podejmującego pracę za pośrednictwem holenderskiej agencji pracy tymczasowej obowiązują przepisy CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009 (ABU-CAO – Zbiorowego Układu Pracy dla Pracowników Tymczasowych 2004-2009), dotyczące wszystkich agencji pracy tymczasowej w Holandii. Jest tylko kilka agencji pracy tymczasowej, których nie obowiązują te przepisy (patrz strony SNCU: www.sncu.nl).

Domaganie się odpowiedniego wynagrodzenia
Każdy pracownik tymczasowy pracujący w Holandii ma prawo do określonego minimalnego wynagrodzenia brutto. To wynagrodzenie jest oparte na ABU-CAO i wynosi conajmniej € 8,24 brutto za godzinę. W pewnych wyjątkowych przypadkach możliwe jest umówienie się, że wynagrodzenie wynosić będzie € 7,60 brutto za godzinę, lecz możliwe jest to na okres maksymalnie jednego roku. Jedynie kwota przekraczająca stawkę wynagrodzenia wysokości € 7,60 może być Państwu wypłacana w naturze. Wypłata w naturze może być zaoferowana wyłącznie w postaci zakwaterowania lub przewozów.

Na odcinku wypłaty zawsze musi być widoczna właściwa stawka wynagrodzenia brutto. Istnieje także możliwość, że agencja pracy tymczasowej umówi się z Państwem, że otrzymacie stawkę wynagrodzenia przysługującą stałym pracownikom. W tym wypadku macie Państwo prawo do takiego samego wynagrodzenia, jak stali pracownicy pracodawcy-użytkownika. Na stronach www.sncu.nl znajdują się informacje, do których dokładnie części składowych wynagrodzenia mają Państwo prawo.

Wynagrodzenie za nadgodziny
Dla pracowników tymczasowych obowiązuje taki sam tydzień pracy, jak dla stałych
pracowników pracodawcy-użytkownika. Może się zdarzyć, że pracują Państwo więcej. To jest dozwolone. Ale to oznacza, że za godziny przepracowane powyżej normalnego tygodnia pracy (zazwyczaj 40 godzin) pracodawca powinien wypłacić Państwu dodatkowe wynagrodzenie. Jeśli otrzymujecie Państwo wynagrodzenie zgodnie z tabelą wynagrodzeń CAO, a nie zgodnie ze stawkami wynagrodzeń stałych pracowników, wynagrodzenie za nadgodziny wynosi minimalnie 125%. Informacje na ten temat powinny się znaleźć na Państwa odcinku wynagrodzenia. Agencja pracy tymczasowej może także zarezwerwować to dodatkowe wynagrodzenie w postaci urlopu. Oznacza to, że mogą Państwo wziąć płatny urlop.

Prawo do urlopu
Na podstawie ABU-CAO mają Państwo prawo do urlopu. Jeśli pracują Państwo w pełnym wymiarze godzin, czyli przez cały, stosowany przez pracodawcę tydzień pracy (zazwyczaj 40 godzin), w ciągu roku wypracowują Państwo 24 dni urlopu. W większości przypadków agencja pracy tymczasowej rezerwuje część wynagrodzenia za każdą przepracowaną godzinę. Te informacje powinniście Państwo móc znaleźć na odcinku wynagrodzenia. Ta zarezerwowana kwota jest Państwu wypłacana w momencie, w którym idą Państwo na urlop.

Prawo do zasiłku chorobowego
Może się zdarzyć,że zachorujecie Państwo. Podczas choroby zazwyczaj macie Państwo prawo do ustawowego zasiłku (wypłacanego przez UWV – zakład ubezpieczeń pracowniczych). W przypadku umowy, która wygasa po wykonaniu pracy uznaje się, że umowa o pracę jest wypowiedziana przez pracodawcę i wygasa. W tym wypadku pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego (ZW), uzupełnianego w ciągu pierwszych 52 tygodni choroby przez agencję pracy tymczasowej do 91% ostatniej stawki wynagrodzenia, stanowiącego podstawę do obliczenia wysokości zasiłku, a w okresie od 53-go do 104-go tygodnia choroby włącznie – do 80% ostatniej stawki wynagrodzenia, stanowiącego podstawę do obliczenia wysokości zasiłku. Może być też tak, że agencja pracy tymczasowej będzie zobowiązana dalej wypłacać Państwu wynagrodzenie. W przypadku umowy na czas określony obowiązek wypłaty wynagrodzenia obowiązuje w okresie obowiązywania umowy. Przez pierwsze 52 tygodnie choroby jest wypłacane 91% ostatniej stawki wynagrodzenia, a następnie od 53go do 104go tygodnia 80% ostatniej stawki wynagrodzenia. Jednak musicie Państwo sami podjąć działania: chorobę należy na czas zgłosić agencji pracy tymczasowej.

Przepisy uzupełniające mające zastosowanie w przypadku grupowego udostępniania i zakwaterowywania zagranicznych pracowników tymczasowych w Holandii
Agencja pracy tymczasowej zadba oudzielenie właściwych informacji na temat przewozu z kraju pochodzenia i z powrotem oraz przewozu do pracodawcy-użytkownika i z powrotem. Przewóz oferowany przez pracodawcę we własnym zakresie musi spełniać wymogi prawne.

Jeżeli agencja pracy tymczasowej zapewnia grupowe zakwaterowanie, zadba ona o to, aby pracownik tymczasowy został zakwaterowany w godziwych warunkach za rozsądną kwotę, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Agencja pracy tymczasowej nie będzie czerpać zysków z zakwaterowania pracownika tymczasowego.

Dozwolone formy zakwaterowania to:
-zwyczajne mieszkanie
-hotel/pensjonat
-jednostki mieszkalne w kompleksie budynków
-domki wypoczynkowe
Dostępna powierzchnia mieszkalna na osobę musi wynosić minimalnie 10 m2;

Wyposażenie użytkowe musi spełniać wymagania przepisów prawa. Miejsce zakwaterowania musi być wyposażone w odpowiednie udogodnienia w zakresie wyposażenia sanitarnego, miejsca do gotowania oraz ogrzewania i musi być odpowiednie jako spełniające szczególne cele mieszkalne tej określonej grupy pracowników.

Bezpieczeństwo pożarowe tego pomieszczenia mieszkalnego musi być co najmniej zgodne z przepisami prawa oraz przepisami gminnymi. Również w przypadku indywidualnych obiektów mieszkalnych agencja pracy tymczasowej poświęca należytą uwagę bezpieczeństwu pożarowemu (w zwyczajnych domach mieszkalnych oznacza to umieszczenie sprawdzonej w odpowiednim terminie gaśnicy, koca gaśniczego, czujników przeciwpożarowych).

Na miejscu muszą być dostępne odpowiednie wyraźne i zrozumiałe informacje w języku ojczystym, podające zalecane czynności oraz numery telefoniczne służb publicznych w razie nagłych wypadków.

Jeżeli w pewnych przypadkach agencja pracy tymczasowej będzie świadczyła pomoc w wypełnieniu tzw. Formularza T (T-biljet), zwrot podatku nastąpi przelewem na konto pracownika tymczasowego.

Jeżeli chodzi o troskę względem pracownika tymczasowego zakwaterowanego grupowo, agencja pracy tymczasowej postara się o odpowiednią opiekę socjalną nad nim. Przy tym agencja oczywiście bierzepod uwagę wolny wybór lekarza rodzinnego i szanuje tajność korespondencji.

Agencja zadba na rzecz grupowo zakwaterowanych pracowników tymczasowych, aby umowa o pracę oraz integralne jej części były dostępne zarówno w języku niderlandzkim, jak i w języku ojczystym zainteresowanego.  Agencja pracy tymczasowej udzieli pracownikowi tymczasowemu dodatkowych informacji z zakresu CAO, Ustawy o czasie pracy oraz ewentualnych innych zagadnień.

Agencja pracy tymczasowej ma obowiązek zaoferować ubezpieczenie chorobowe, a pracownik tymczasowy nie ma obowiązku przyjęcia tej oferty. Poza tym agencja pracy tymczasowej ma obowiązek poinformowania pracownika tymczasowego o wadze i konieczności wykupienia polisy ubezpieczenia chorobowego.

Układ zbiorowy pracy (CAO) dla pracowników tymczasowych na lata 2004-2009 więcej zobacz ABU

3. Sprawdź, czy otrzymujesz minimalne wynagrodzenie – 28.01.2008

Sprawdź tutaj
prawnie należące się pracownikowi wynagrodzenie minimalne pod względem płacy i urlopu. Upewnij się, że otrzymasz wynagrodzenie+dodatek urlopowy+zapłacony urlop. Prawne minimum obowiązuje od 1 stycznia 2008.

Dzięki temu serwisowi mozesz zawiadomić loonwijzer/paywizard/wageindicator lub inspektorat rządu holenderskiego o łamaniu holnederskiej ustawy o minimalnym wynagrodzeniu.

Źródło: forum Polacy w Holandii

opublikowano na portalu Polonia.NL 23.01.2008, aktualizacja 28.01.2008