Wkrótce rusza akcja zbierania podpisów! Przeczytaj odezwę i włącz się do akcji!

Drodzy Rodacy!

NIE PODWÓJNYM PODATKOM to akcja znana wielu Polakom pracującym za granicą.

Tym razem My – praworządni i prawożądni’ Polacy zatrudnieni w Holandii, forumowicze polonijnego tygodnika Niedziala.nl, postanowiliśmy skierować petycję do premiera RP Donalda Tuska, w której pragniemy wyrazić swój sprzeciw wobec krzywdzących i jawnie niesprawiedliwych przepisów obowiązującej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także wobec międzyrządowej, polsko – niderlandzkiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

***

Prawa ustanowione są dla sprawiedliwych nie dlatego, by nie popełniali nieprawości, lecz by jej nie doznawali.
– Epikur

***
Niestety wielu spośród 1,2 miliona rodaków wyjeżdżających z kraju za chlebem – w tym znaczna grupa Polaków pracujących w Holandii (szacuje się obecnie na 120 tys. osoób), doznaje strong>nieprawości i czuje się dyskryminowana przepisami polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opartymi na polsko – holenderskiej ‘Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania’. Z przykrością stwierdzamy, iż dla nas, Polaków pracujących w Holandii, tytuł konwencji ma zabarwienie ironiczne, gdyż w rzeczywistości jesteśmy zmuszeni płacić podatki od dochodów zarobionych w Holandii zarówno polskiemu jak i niderlandzkiemu fiskusowi.

Konwencja miedzy Polską a Królestwem Niderlandów o unikaniu podwójnego opodatkowania z dnia 13 lutego 2002 r. oraz polska ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. wprowadzają metodę odliczania proporcjonalnego, zwaną kredytem podatkowym, która rzekomo ma zapobiegać płaceniu podwójnego podatku w jednym i drugim państwie.

Metoda odliczania proporcjonalnego jest znacznie mniej korzystna niż metoda wyłączenia z progresją (tzw. metoda procentowa) mająca zastosowanie wobec Polaków pracujących w innych krajach Unii Europejskiej, między innymi w Irlandii, Wielkiej Brytanii i Niemczech.
Metoda wybrana w umowie między Polską a Królestwem Niderlandów polega na tym, że co do zasady dochód osiągany w Holandii przez osobę posiadającą miejsce zamieszkania w Polsce (będącą polskim rezydentem podatkowym) jest opodatkowany w Polsce, a od podatku należnego odlicza się podatek faktycznie zapłacony za granicą. Dotyczy to dochodów uzyskanych w walutach obcych od stycznia 2004 roku, które polska ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nakazuje przeliczyć na złotówki i rozliczać z polskim Urzędem Skarbowym.

Tak więc formalnie rzeczywiście nie musimy płacić podatku w pełnej wysokości  w jednym i drugim państwie. Jednakże pod względem faktycznym i ekonomicznym, w szczególności zważywszy na wysokie koszty utrzymania w Niderlandach, ‘dopłacanie’ podatku w Polsce jest dla nas dużym ciężarem, udaremniającym wszelkie finansowe korzyści płynące z naszego trudu i wysiłku pracy za granicą.

Wyjątek stanowią ci, którzy uzyskali statut niderlandzkiego rezydenta podatkowego, a polski Urząd Skarbowy uznał przedstawiony przez nich certyfikat, potwierdzający fakt zamieszkania i płacenia podatków w Holandii. O taki dokument postarało się dotąd jednak niewielu.

Do chwili wejścia w życie przedmiotowej umowy rodacy pracujący w Holandii nie potrzebowali certyfikatu i nie musieli rozliczać w Polsce dochodów holenderskich. Zmiana umowy na niekorzystną zaskoczyła wielu. Do licznych informacja na ten temat w ogóle nie dotarła. Niektórzy dowiedzieli się o niej dopiero gdy polski Urząd Skarbowy przeprowadził kontrolę zarobków, traktując pracujących w Holandii Polaków jak oszustów podatkowych. Jesteśmy świadomi, iż ‘nieznajomość prawa szkodzi’, ale z drugiej strony ‘sprawiedliwość jest silniejsza nawet od prawa.’   To co zgodne z aktualnie obowiązującą literą prawa nie zawsze jest w zgodzie z poczuciem konstytucyjnie chronionej sprawiedliwości społecznej (zob. art. 2 Konstytucji RP)!

Wynikający z polsko – holenderskiej konwencji oraz polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych aktualny system unikania podwójnego opodatkowania mający zastosowanie do  nas, Polaków pracujących w Niderlandach, dyskryminuje nas w porównaniu z naszymi rodakami pracującymi np. w Wielkiej Brytanii, nie respektuje zasad wynikających z prawa wspólnotowego, narusza wspólnotową swobodę przepływu pracowników i nierówno traktuje obywateli Unii pod względem podatkowym.

***

Zagadnieniem pośrednio związanym z naszym postulatem jest rozstrzygnięta już przez Trybunał Konstytucyjny kwestia odliczania od podatku płaconego w Polsce składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne uiszczonych za granicą. Teraz pora na krok następny!

W dniu 7 listopada 2007 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, w którym uznał zarzuty Rzecznika Praw Obywatelskich Janusza Kochanowskiego i orzekł o niekonstytucyjności przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyłączających możliwość odliczania składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz społeczne zapłaconych za granicą od polskiego podatku z tytułu działalności wykonywanej poza granicami Polski.

Trybunał orzekł, iż ‘równowaga budżetowa nie może być utrzymywana kosztem mniejszościowej grupy podatników’ oraz stwierdził, iż zaskarżone przepisy są niezgodne z art. 2 Konstytucji statuującym zasadę demokratycznego państwa prawnego, urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej oraz z art. 32 Konstytucji, stanowiącym o równości wszystkich wobec prawa.

Zaskarżone przepisy mają jednak obowiązywać do 30 listopada 2008 r., by dać ustawodawcy czas na wymaganą istotną zmianę systemu podatkowego.  W związku z tym, dopiero w rocznym rozliczeniu podatkowym za rok 2009 będzie można odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zapłacone między innymi w Niderlandach.

Celem szybkiej realizacji orzeczenia TK, szef klubu parlamentarnego PO Zbigniew Chlebowski zapowiedział, iż jednym z pierwszych projektów ustaw w nowym Sejmie będzie nowela ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na mocy której Polacy mogliby korzystać z nowych rozwiązań już od 1 stycznia 2008 r.

Bardzo cieszy nas fakt zainteresowania Rzecznika Praw Obywatelskich problemami Polaków pracujących za granicą, prospołeczne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego oraz otwarte podejście do kwestii nowelizacji ustawy o PIT przedstawicieli zwycięskiej partii politycznej. Aby jednak w pełni uzdrowić polski system podatkowy konieczne są zmiany natychmiastowe i kategoryczne, dotyczące nie tylko kwestii odliczania składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy opodatkowania, ale przede wszystkim krzywdzącej metody unikania podwójnego opodatkowania.

Dlatego tez pragniemy zaapelować do polskiego rządu o jak najszybszą renegocjację z rządem  Królestwa Niderlandów dwustronnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz o wyjście z inicjatywą ustawodawczą i przedłożenie nowemu Sejmowi projektu  znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zawierającego zmiany dotyczące zarówno odliczania składek płaconych przez Polaków za granicą, jak i sposobu rozliczania z polskim fiskusem dochodów uzyskanych za granicą.
***

W związku z tym, My – Polacy w Holandii, organizujemy akcję zbierania podpisów pod petycją do Premiera RP, biorąc przykład z rodaków w Wielkiej Brytanii oraz licząc na podobny sukces.

Do poparcia naszych działań zachęcamy wszystkich, którym poruszony problem nie jest obojętny! Zarówno tych, których dotyczy on teraz bezpośrednio lub może dotyczyć w przyszłości, jak i tych, którzy uważają naszą inicjatywę za słuszną i potrzebną społecznie!

Zwolennicy naszej akcji są mile widziani jako patroni, pomysłodawcy,sponsorzy i wolontariusze, zarówno z Polski, z Holandii jak i z innych krajów. Zapraszamy każdą osobę, grupę społeczną, organizację, stowarzyszenie i firmę, a także wszelkie media i instytucje, chętne zaangażować się w naszą akcje, do kontaktowania się z nami pod adresem mailowym:  protest@e-holandia.info.  Znajdziecie nas Państwo także na: http://www.niedziela.nl/forum/viewtopic.php?t=4806

Już w chwili obecnej posiadamy patronów medialnych w postaci polonijnego tygodnika Niedziela.nl (www.niedziela.nl) wydawanego w Holandii oraz Portalu Polonii Holenderskiej Polonia.NL (www.polonia.nl). Wspiera nas także kancelaria prawna  Lewandowski & Partners Juristen en Adviseurs B.V. (www.polenconsulting.com), będąca patronem merytorycznym naszej akcji i zajmująca się tworzeniem naszej petycji, oraz Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polsko-Niderlandzkich (www.vpno.nl).

Nawołujemy wszystkich Państwa do włączenia się w naszą akcję! Pragniemy dotrzeć do wszystkich, którzy mogą wspomóc nasze działania i pomnożyć wysiłki. Naszym celem jest zdobycie jak największej ilości podpisów pod petycją do Premiera RP i spowodowanie tym samym korzystnych zmian legislacyjnych.

Liczymy na pozytywne przyjęcie naszej akcji oraz odzew i chęć współpracy z Państwa strony! Dziękujemy za sympatię i wsparcie!

Z poważaniem,
Organizatorzy akcji z forum tygodnika Niedziela.NL

opublikowane w portalu Polonia.NL 14.12.2007