Za pomocą strony internetowej przeznaczonej dla Polaków największa
brytyjska centrala związkowa TUC (Trade Union Congress) chce
wytłumaczyć polskim imigrantom podstawowe brytyjskie prawa pracownicze,
odnoszące się m.in. do minimalnej stawki płacowej, chorobowego i urlopu.

Stronę www.pracawbrytanii.org
zredagowano w języku polskim i zainaugurowano w czwartek. Partnerami
TUC są: sieć Biur Porad Obywatelskich (Citizens Advice Bureau),
oferujących darmową poradę prawną oraz Solidarność, z którą TUC od
dawna współpracuje.
– Niektóre sektory brytyjskiej gospodarki,
zwłaszcza rolnictwo, przetwórstwo i budownictwo miałyby trudności bez
wkładu, który wnoszą Polacy – powiedział z okazji uruchomienia strony
sekretarz generalny TUC Brendan Barber.

Zauważył przy tym, że „wielu Polaków pada ofiarą bezwzględnych
pracodawców, wykorzystujących ich nieznajomość języka i przepisów,
pracuje długie godziny za niskie wynagrodzenie w warunkach szkodliwych
dla zdrowia lub niebezpiecznych i nie korzysta w pełni z praw
pracowniczych”.

Polska strona TUC, obok informacji o prawach pracowniczych,
zamieszcza przewodnik o różnych aspektach pobytu w W. Brytanii
(zdrowie, mieszkanie, system podatkowy, świadczenia itp.) ze
szczególnym uwzględnieniem kwestii, na które imigranci napotykają w
pracy.

Z danych TUC wynika, że 222.760 Polaków w latach 2006-2007 uzyskało
numery ubezpieczenia socjalnego, z czego najwięcej w Londynie (43.420
osób) i południowo-wschodniej Anglii (24.400).
Najnowsze oficjalne
dane brytyjskiego MSW mówią o 683 tys. imigrantów z nowych krajów UE,
którzy zarejestrowali się do pracy po 1 maja 2004 r., z czego blisko
dwie trzecie to Polacy.
Źródło : PAP.25.10.2007

opublikowane w portalu Polonia.NL 25.10.2007