W wieku 82 lat zmarł we wtorek rano w Londynie Jan Krok-Paszkowski
– wieloletni szef Polskiej Sekcji BBC, pracownik Rozgłośni Polskiej
Radia Wolna Europa, działacz polityczny na emigracji oraz pisarz i
publicysta.

Był synem generała Henryka Kroka-Paszkowskiego, jednego z
najbliższych współpracowników Józefa Piłsudskiego, który dowodził
plutonem pierwszej kadrowej kompanii strzelców. Jako 19-letni chłopak
uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie trafił do więzienia UB,
a następnie przedostał się do Włoch, gdzie wstąpił do 2 Korpusu, z
którym ewakuował się do Wielkiej Brytanii.

W Londynie studiował nauki polityczne. W latach 1952-65 pracował w
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w Monachium, specjalizując się w
tematyce gospodarczej i politycznej integracji europejskiej. Z Janem
Nowakiem-Jeziorańskim poróżnił się na tle kredytu zaufania dla
Władysława Gomułki. W latach 1987-88 powrócił do RWE jako doradca
dyrekcji amerykańskiej.

W latach 1966-85 kierował sekcją polską BBC w Londynie, a następnie
regionalnym działem Europy Południowo-Wschodniej. Po 1989 roku
prowadził w Polsce kursy dla dziennikarzy telewizyjnych z ramienia
fundacji Konrada Adenauera.

Na emigracji w Londynie działał w organizacji „Niepodległość i
Demokracja”, do której należeli również m.in. redaktor nowojorskiego
„Nowego Dziennika” Bolesław Wierzbiański, historyk i publicysta Tadeusz
Zawadzki-Żenczykowski i Jan Nowak-Jeziorański.

Działał w Studium Spraw Polskich – ośrodku wspierającym działalność
opozycji demokratycznej w Polsce na przełomie lat 70. i 80. – i w
Związku Pisarzy Polskich na obczyźnie. Współpracował z tygodnikiem „The
Economist” i Encyklopedią Brytyjską.

Na swoim pisarskim koncie ma m.in. książki „Europa Wschodnia w
okresie przemian” (1967), „Bobuś żywy” (1972,) „Między Brukselą a
Moskwą” (1975), „Mój bieg przez XX wiek” (1990), albumu „Portaits of
Poland” (1981), do którego wstęp napisał Czesław Miłosz, a tłumaczenie
„Bogurodzicy” na angielski Noel Clark.

W czasie wojny był dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych i
Krzyżem Zasługi z Mieczami. W 1993 roku otrzymał Krzyż Oficerski Orderu
Odrodzenia Polski.
Źródło: Onet 23.10.2007

Od portalu Polonia.NL:
Koleżance Ani van der Meer–Krok-Paszkowskiej nasze wyrazy współczucia

opublikowane w portalu Polonia.NL 24.10.2007