Rzeczpospolita czytelników – red. A. Grabowska i Andrzej Marczak (KPMG) odpowiadają na pytania rodaków z Holandii

Część VII – 4.10.2007 / Polonia.NL

Gdzie płacić podatek od zagranicznej emerytury po powrocie
do kraju? Kiedy i jak skorygować zeznanie po zwrocie nadpłaty? Czy od
zlecenia w kraju powinny być płacone stawki progresywne? To niektóre z
kwestii poruszanych podczas spotkania „Rz” z rodakami w Holandii

Zwrot po złożeniu zeznania
Pracuję i płacę
podatek dochodowy w Holandii. Prawdopodobnie jednak część tej kwoty
zostanie mi zwrócona. Czy musi to nastąpić do 30 kwietnia 2008 r., a
jeśli nie, to czy później będę mogła skorygować zeznanie złożone w
Polsce?
Nie
I w Polsce, i w Holandii rok kalendarzowy
jest rokiem podatkowym. Ponieważ w Polsce można odliczać podatek
zapłacony w Holandii, powinna pani najpierw rozliczyć się za granicą
(termin złożenia zeznania upływa 1 kwietnia roku następnego), a potem
podatek wynikający z holenderskiego zeznania odliczyć w Polsce. Jeżeli
się zdarzy, że już po rozliczeniu się z polskim fiskusem zostanie pani
zwrócony podatek w Holandii, to w zeznaniu składanym za rok będzie pani
musiała tę kwotę doliczyć do podatku w Polsce.

Liczenie półrocznego terminu
Jak należy
liczyć termin 183 dni przebywania za granicą, o którym mówi
polsko-holenderska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania? Czy liczy
się go odrębnie w każdym roku kalendarzowym?

Nie
Art. 15
umowy z Holandią z 13 lutego 2002 r. stanowi, że okres 183 dni biegnie
przez 12 kolejnych miesięcy. Może to więc być np. wrzesień 2006 r. –
wrzesień 2007 r. Nie liczy się go w ramach danego roku kalendarzowego.

Zlecenia wykonywane w kraju
Mieszkam i
pracuję w Holandii, ale sporadycznie wykonuję też prace zlecone w
Polsce. Płacę od nich 40 proc. zaliczki. Czy słusznie?

Nie
Skoro
mieszka pani i pracuje w Holandii, to należy przyjąć, że jest pani
holenderskim, a nie polskim, rezydentem podatkowym. Dochód z tytułu
umowy-zlecenia wykonanego w Polsce powinien być zatem opodatkowany w
naszym kraju stawką 20 proc. (ryczałt). Co istotne, dochodu tego nie
deklaruje się w zeznaniu podatkowym.

Kwestionowanie certyfikatu
Czy polski urząd
skarbowy może zakwestionować certyfikat holenderskiej rezydencji
podatkowej? Czy ma prawo się powoływać na referencje wystawione na
firmę ojca?
Tak
Urząd skarbowy może zakwestionować
certyfikat, jeżeli uzna pana za rezydenta polskiego. Dochodzi wówczas
do konfliktu dwóch systemów podatkowych, który powinny rozstrzygnąć
władze skarbowe spierających się państw. Nie ma bowiem wątpliwości, że
nie można być rezydentem podatkowym w dwóch krajach jednocześnie.

Emerytura po powrocie
Otrzymuję w Holandii
emeryturę z państwowego systemu ubezpieczeń społecznych. Teraz
zamierzam przeprowadzić się do Polski, gdzie kupię mieszkanie i
zamelduję się na stałe. Jednak w trakcie roku będę przebywać kilka
miesięcy w Polsce, a kilka w Holandii. Czy muszę płacić podatek od
emerytury polskiemu fiskusowi?

Tak
Jeżeli będzie pan
traktowany jak rezydent podatkowy w Polsce. Umowa o unikaniu podwójnego
opodatkowania z 13 lutego 2002 r. stanowi, że Holandia ma prawo taką
emeryturę opodatkować. Jako polski rezydent będzie więc pan musiał
zadeklarować ją w naszym kraju i odliczyć podatek holenderski od
polskiego.

Wynagrodzenie dyrektora
Pracuję i mieszkam
w Polsce. Równocześnie jestem członkiem zarządu dwóch spółek
holenderskich i z tego tytułu otrzymuję honorarium. Firma holenderska
pobiera mi zaliczki na podatek. Czy postępuje prawidłowo?

Tak
Ponieważ
siedziba spółek znajduje się w Holandii, podatek musi być pobrany
właśnie tam. Wynagrodzenie członków zarządu jest traktowane jak tzw.
passive income. Oznacza to, że podatek musi być płacony w kraju
siedziby spółki wypłacającej wynagrodzenie, niezależnie od faktycznego
miejsca wykonywania obowiązków. Wynagrodzenie z zagranicy trzeba jednak
zadeklarować również w Polsce i od podatku polskiego odliczyć ten,
który został już zapłacony w Holandii.

Faktury za występy muzyczne
Jestem muzykiem
i wyjeżdżam na koncerty do Holandii. W Polsce, gdzie mieszkam, prowadzę
działalność gospodarczą, więc za zagraniczne występy wystawiam faktury.
Czy muszę płacić podatek dochodowy w Holandii
?
Tak
Umowa o
unikaniu podwójnego opodatkowania z Holandią stanowi, że dochody
polskiego rezydenta uzyskiwane z działalności artystycznej wykonywanej
w Holandii podlegają tam opodatkowaniu. Reguła ta ma zastosowanie
niezależnie od tego, czy dochód jest wypłacany bezpośrednio artyście,
czy też za pośrednictwem osób trzecich.
Anna Grabowska dziennikarka „Rzeczpospolitej”

Artykuł z Rzeczpospolitej 4.10.2007

opublikowane w portalu Polonia.NL 04.10.2007