Deze tentoonstelling toont foto’s van Poolse werknemers in Noord Limburg in de afgelopen 20 jaar.

Wystawa poświęcona jest najnowszej historii Polaków w Limburgii
Północnej, przedstawia na zdjęciach losy polskich pracowników w tym
regionie w ciągu ostatnich 20 lat. Otwarcia wystawy w
niedzielę 4 marca o godz. 15.00 dokona Ger Koopmans z Velden, poseł z
drugiej izby haskiego parlamentu. Franz Wojciechowski zaprezentuje
książkę swego pióra pt. „Voor brood en vrijheid, honderd jaar
Polen in Zuid-Limburg” („Za chleb i wolność, sto lat obecności Polaków
w Limburgii Południowej”), Kapela Banachy zadba o stosowną oprawę
muzyczną. Lokacja: Franz Pfanner Huis, Klein Vink 4 w Arcen (otwarty w każdy weekend godz. 13-17, sob. 7 IV zamk., otwarte pon. 9.IV).
Dodatkowo: 15 kwietnia o godz.15.00 występ zespółu tanecznego Syrena oraz pokaz strojów ludowych z różnych regionów Polski.

De officiële opening vindt plaats op zondag 4 maart 2007 om 15.00 uur in het Franz Pfanner Huis, Klein Vink 4 te Arcen.
Het programma:
Na een woord van welkom door het bestuur van Stichting Franz Pfanner Huis zal de heer Ger Koopmans uit Velden, lid Tweede Kamer voor het CDA, de tentoonstelling officieel openen. De heer Franz Wojciechowski
zal iets vertellen over zijn boek “Voor brood en vrijheid, honderd jaar
Polen in Zuid-Limburg”. Voor een passende muzikale omlijsting wordt
gezorgd door de Kapela Banachy. Na de opening volgt een informeel samenzijn met een glaasje fris of wijn.

De expositie wordt gehouden van 10 maart tot en met 22 april 2007.
De openingstijden zijn zoals gewoonlijk ieder weekend en Paasmaandag
van 13.00-17.00 uur. Het Franz Pfanner Huis is op Paaszaterdag
gesloten. Groepsbezoek is op afspraak mogelijk.

POLEN DICHTBIJ – POLSKA CORAZ BLIŻEJ

Toen is nog maar kort geleden…
Het thema van deze
tentoonstelling (met o.a. foto’s van Floor Hermans uit Meerlo) heeft
met de recente geschiedenis van Polen in Noord Limburg te maken. ‘Polen
Dichtbij’ gaat over Poolse werknemers in onze regio van pakweg de
laatste twintig jaar.

Het gaat over de periode, waarin in een land als Polen, beweging
zit. Vooral ook door toedoen van de sterke vakbeweging Solidarinosz en
de kerkelijke invloed in het land ontstaat gaandeweg een
zelfstandig(er) en democratisch(er) Polen. De eerste groepen Polen
wagen als een soort gelukzoekers de sprong naar het Westen, op zoek
naar werk en betere leefomstandigheden.

De tentoonstelling laat zien uit welk land deze eerste groepen
afkomstig zijn. En vooral ook in welke omstandigheden zij jaren geleden
in Nederland terecht kwamen. In velerlei opzicht laat hun recente
geschiedenis in Noord Limburg zien, dat het een tijd van ‘overwinteren’
is.
Als seizoenarbeiders worden ze dankbaar ingezet in sectoren,
waar maar moeilijk ‘eigen mensen’ te krijgen zijn. Hun
leefomstandigheden zijn meestal afgepast op hun positie binnen de
arbeidshiërarchie en laat vaak veel te wensen over. Terwijl ze
feitelijk voor de  economische regio onmisbaar zijn, zijn ze in
menig opzicht een onzichtbare groep, die maar moeilijk past binnen het
sociale leven in Noord Limburg.

 ‘Polen Dichtbij’ richt zich ook op het nu…
Inmiddels
zijn de Poolse werknemers niet meer weg te denken uit onze
Noord-Limburgse regio. Door openstelling van grenzen en toenemend
economisch verkeer, groeien de mogelijkheden over en weer. ‘Polen
Dichtbij’ richt zich daarom ook op het nu en zet de tijd even stil. Een
collage van uiteenlopende fotomaterialen laat zien, hoe er nu gewerkt
en gewoond wordt, hoe er inmiddels Polen een eigen onderneming zijn
begonnen, hoe sociale omstandigheden verbeterd zijn.

Opening naar de toekomst…
Herhaalt de geschiedenis zich?
Honderd jaar geleden kwamen er ook groepen Polen in de mijnen van
Zuid-Limburg te werken. Hun leven, gebruiken en cultuur werd ten dele
vastgehouden in volgende generaties die zich nu helemaal Limburger
voelen. En toch ook nog wel Pools… Zal dit ook gelden voor de Polen,
die nu in onze regio werkzaam zijn?

Floor Hermans
De tentoonstelling is in samenwerking met
de Meerlose kunstenaar Floor Hermans samengesteld. Floor Hermans,
geboren in Broekhuizenvorst, is afgestudeerd aan de Tilburgse
Kunstacademie.
Hij registreerde met zijn fotocamera op
indrukwekkende wijze een stuk Noord-Limburgse geschiedenis, waarvan hij
zelf deel uitmaakte door al vroeg Poolse werknemers te huisvesten en op
te komen voor betere leefomstandigheden.
Dat was geen gemakkelijke
weg. In zijn bijzondere bijdrage ‘de Aspergestekers’ bewerkt hij deze
vorm van geschiedenis in zekere zin tot een historisch kunstwerk. Een
aantal arbeidsverhoudingen en leefomstandigheden, die zo bezien al veel
eerder in onze geschiedenis te zien zijn geweest en die heden ten dage
nog op vele plaatsen in onze wereld te vinden zijn. Werken van Floor
zijn te zien via www.zieners-hosting.nl/pachamama/

Vertaalwerk
Het vertaalwerk voor de expositie is verricht door drs. Eva Peeters-Zappart uit Broekhuizenvorst.

Optreden Poolse zang- en dansgroep Syrena
De Poolse zang- en dansgroep Syrena verzorgt op 15 april om 15.00 uur in
de tentoonstellingsruimte van het Franz Pfanner Huis een cultureel
programma met o.a. een show van traditionele kleding, afkomstig uit de
verschillende regio’s van Polen. Toegang is gratis. Voor meer info over
deze dansgroep: zie www.dansgroepsyrena.nl