Zarząd Forum Polskich Szkół w Holandii (FPSN) zaprasza na
poetyckie wydarzenie roku 2007 w Holandii: VII Festiwal Polskiej Poezji
Dziecięcej – Wierszowisko w Malden, którego tematem będą Cztery pory roku.

Na scenie Centrum Kulturalnego Maldensteijn w Malden (kolo Nijmegen)
zaprezentują się, recytując polską poezję, uczniowie z dziewięciu
polskich szkółek, zrzeszonych w Forum, w wieku od 4 do 13 lat. Łącznie
na scenie teatru wystąpi około 100 dzieci!!!

Gośćmi specjalnymi na VII Wierszowisku będą popularni w Polsce autorzy książek dla dzieci Łukasz Dębski oraz Anna Kaszuba Dębska (więcej informacji  http://www.cafeszafe.com)

Wierszowisko odbędzie się dnia 11 marca 2007 w Kulturalnym Centrum Maldensteijn w Malden o godzinie 12.00.

Spotkanie
ma na celu popularyzację polskiej poezji dla dzieci i młodzieży oraz
integrację polskiego środowiska szkolnego na terenie Holandii.

Wierszowisko jest jedynym takim ewenementem na skale europejska,
popularyzuje dokonania polskiej literatury dla dzieci,  integruje
uczniów, nauczycieli i rodziców wszystkich polskich szkółek na terenie
Niderlandów, popierają nas inne organizacje polonijne, takie jak
Stowarzyszenie Ekspertów Polskich w Holandii, Polsko-Niderlandzkie
Stowarzyszenie Kulturalne oraz Scena Polska, co czyni ta imprezę
przykładem wspanialej współpracy Polonii Holenderskiej.

Po raz pierwszy, w 2007 przyznany zostanie Puchar Konsula Ambasady RP w Hadze, ufundowany przez Pana Konsula Janusza Dawidowicza, przewodniczącego Jury Wierszowiska w roku 2006.

Szczegółowe informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej www.fpsn.nl .
Wszelkie pytania prosimy kierować również na adres: info@fpsn.nl

W imieniu zarządu FPSN,
Małgorzata Evertse-Smółka