Rząd Holandii chce całkowicie uwolnić rynek pracy z dniem 1 stycznia 2007 r. – piszą holenderskie gazety Trouw i NRC z 16.09.2006.

Od 18 września 2006 r. wiceminister Pracy, Henk van Hoof, uwalnia dalej rynek pracy Holandii o 16 nowych sektorów jak:
1. handel detaliczny
2. restauracje i bary (tzw. horeca)
3. piekarnie
4. przetwórstwo metalowe
5. urzędy państwowe
6. opieka zdrowotna
7. telekomunikacja.
Oznacza to, że obowiązek posiadania zezwolenia na pracę z CWI pozostaje.
Obecnie pracodawcy w tych sektorach nie muszą wykazać się, że szukali
pracowników w UE-15 czyli tzw. abreidsmarkttoets zostaje zniesiony.
Dzięki temu okres pozyskania pracowników (uzyskania zezwolenia na
pracę) ulega skróceniu z 10 do 2 tygodni. Łącznie uwolonie jest już 16
na 170 sektorów w Holandii.

Zobacz komunikat prasowy holenderskiego ministerstwa Pracy z 15.09.2006 (po NL)

Pełna lista nowo uwolnionych sektorów:
• Groothandels in hout, zagerijen, schaverijen en houtbereidingsindustrie
• Metaalindustrie
• Bakkerijen
• Slagersbedrijven
• Slagers overig (alleen de subsectoren loonslachterijen en abattoirs)
• Detailhandel en ambachten
• Grootwinkelbedrijf
• Horeca algemeen
• Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen
• Groothandel I
• Groothandel II
• Zakelijke dienstverlening II
• Mortelbedrijf
• Overheid, Rijk, politie, rechterlijke macht
• Overheid, provincies, gemeenten en waterschappen
• Overheid, openbare nutsbedrijven
• Overheid, overige instellingen
• Telecommunicatie

Oprac. M. Bos-Karczewska