Komunikat ministerstwa Obrony Narodowej – Warszawa, 30.05.2006

W środę, 31 maja br. w Hadze Królowa Holandii Beatrix Wilhelmina Armgard odznaczy krakowską 6 Brygadę Desantowo-Szturmową, jako spadkobierczynię 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej, najwyższym holenderskim odznaczeniem wojennym – Orderem Wojskowym im. Króla Willema I (IV klasy).

Uroczystość jest wyrazem hołdu wobec żołnierzy 1 SBS, którzy w 1944 toczyli ciężkie walki na ziemi holenderskiej. Dodatkowo, dowódca legendarnej jednostki, gen. Stanisław Sosabowski zostanie pośmiertnie odznaczony medalem Brązowego Lwa.

W ceremonii, obok weteranów z czasów II wojny światowej, udział weźmie delegacja MON z udziałem podsekretarza stanu Stanisława Kozieja, szefa Sztabu Generalnego WP generała Franciszka Gągora oraz dowódcy 2 Korpusu Zmechanizowanego gen. broni Mieczysława Bieńka. Przed uroczystością delegacja MON spotka się z ministrem obrony Holandii Henricusem Kampem oraz szefem Sztabu Generalnego tego kraju gen. Dickiem Berlijnem.  W ceremonii w Hadze udział wezmą także polskie poczty flagowe z flagą państwową z godłem RP, sztandarem 6 BD-Sz, oraz kompania honorowa.

* * *

W holenderskiej tradycji wojskowej udekorowanie sztandaru jednostki wojskowej przez Królową na placu przed Parlamentem w Hadze jest najwyższą formą uznania. Do chwili obecnej jedyną nie holenderską jednostką uhonorowaną w ten sposób była amerykańska 82 Dywizja Powietrzno-Desantowa.

1 Samodzielna Brygada Spadochronowa została powołana w 1940 r. w Szkocji na wniosek płk. Stanisława Sosabowskiego któremu przyświecała myśl „Najkrótszą drogą do Ojczyzny”. W założeniu dowódcy jednostka miała być wykorzystana do wsparcia powstania powszechnego w okupowanym kraju i jako jedyna jednostka polska
początkowo nie podlegała dowództwu brytyjskiemu. Jednakże w czerwcu 1944 r. Brygada weszła w skład 1 Alianckiej Armii Powietrzno-Desantowej i została przeniesiona do Anglii, gdzie przeszła intensywne szkolenie na nowym sprzęcie i pierwsze ćwiczenia w skokach w sile całej brygady.
Chrzest bojowy Brygady, decyzją dowództwa brytyjskiego, miał miejsce podczas największej operacji powietrzno-desantowej II wojny światowej, noszącej kryptonim
„Market-Garden”. Desant Polaków odbył się w trzech rzutach, w dniach 18-23 września 1944 r. pod holenderską miejscowością Driel.
Spadochroniarze ponieśli znaczne straty, gdyż lądowanie odbywało się bezpośrednio na pozycjach niemieckich. Przez kilka dni Polacy toczyli ciężkie walki z przeważającymi siłami wroga, zwłaszcza podczas przeprawy przez Ren. 26 września Brygada została wycofana do Anglii w celu uzupełnienia strat wynoszących 23% stanu osobowego.

Wojskowy Order Króla Willema I, który otrzymają polscy spadochroniarze, został
ustanowiony w 1815 r. Jest najwyższym i najstarszym odznaczeniem w Holandii, przyznawanym przez Królową na wniosek specjalnej kapituły. Wręczany jest bardzo rzadko – ostatni raz w 1955 roku.
Order Brązowego Lwa to odznaczenie ustanowione w 1944 r. za bohaterskie czyny
w walce. Medal ten otrzymał w 1946 r. dowódca 1. Brytyjskiej Dywizji Powietrznej gen. R.E. Urquhart, przełożony gen. Sosabowskiego, który przyczynił się do odebrania Polakowi dowództwa nad Brygadą. Generał Sosabowski, po 61 latach od bohaterskich walk w Holandii, otrzymuje pośmiertnie identyczne odznaczenie.

Źródło: strony MON

Opublikowane w portalu Polonia.NL 30.05.2006