Het Ridderkruis van de Orde van Verdienste van de Republiek Polen voor Elżbieta Meijknecht-Proń>>

Elżbieta Meijknecht-Proń została odznaczona przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej
Polskiej. Uroczystość wręczenia odbyła się 31 marca 2006 r. w Ambasadzie RP w Hadze.

35-lecie pracy zawodowej i polonistyki w Amsterdamie
Dzięki osobistemu zaangażowaniu pani Meijknecht-Proń na Uniwersytecie Amsterdamskim utworzony został wydział polonistyki. Od 35 lat niestrudzenie walczy ona o utrzymanie wysokiego poziomu edukacji. Jej zaangażowanie na rzecz promocji polskości zaowocowało setkami absolwentów studiów polonistycznych oraz licznymi promotorami polskiej kultury i literatury. Są wśród nich najwybitniejsi tłumacze literatury polskiej na język holenderski, większość wykładowców języka polskiego na Uniwersytecie Amsterdamskim, znaczące postacie życia kulturalnego. Panią Elżbietę Meijknecht-Proń z wdzięcznością wspominają rzesze studentów, nad którymi pochylała się z matczyną troską. Otrzymuje ona to wyróżnienie za ogromny wkład w promocję polskiego języka i kultury w Królestwie Niderlandów.

Nasze serdeczne gratulacje!
Redakcja Polonia.nl

ONDERSCHEIDINGEN: het Ridderkruis van de Orde van Verdienste van de Republiek Polen voor Elżbieta Meijknecht-Proń

Elżbieta Meijknecht-Proń heeft van de President van de Republiek Polen het Ridderkruis van de Orde van Verdienste van de
Republiek Polen toegekend gekregen. Deze onderscheiding werd door de Poolse Ambassadeur J. Michałowski op 31 maart jl. op de Poolse
Ambassade te Den Haag uitgereikt.
Dankzij de persoonlijke inzet van mevrouw Meijknecht-Proń heeft de afdeling Poolse taal en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam tot stand kunnen komen. In de afgelopen 35 jaar is zij de drijfveer geweest bij het opbouwen en ondersteunen van de Poolse afdeling.

Haar aanstekelijke passie voor 'het Poolse’ heeft een vruchtbare grond gevonden in de vorm van honderden studenten Pools en liefhebbers van de Poolse literatuur en cultuur. De grootste vertalers vanuit het Pools in het Nederlands, de meeste docenten Pools aan de UvA, belangrijke persoonlijkheden in het culturele leven – het zijn allemaal haar studenten. Studenten die ze met een moedershand leidde en voor wie ze zorgde alsof het haar eigen kinderen waren. Elżbieta Meijknecht-Proń ontvangt deze onderscheiding voor haar buitengewone toewijding in het promoten van de Poolse taal en cultuur in het Koninkrijk der Nederlanden.