Poznajmy trzech wybitnych polskich prawników: Winiarskiego, Lachsa i Skubiszewskiego związanych z Hagą – dzisiejszą „prawną stolicą Europy”.

Polskimi sędziami w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości (MTS) w Hadze byli Bohdan Winiarski (1946-1967, prezes 1961-1964) i Manfred Lachs (1967-1993; prezes 1973-1976), a Krzysztof Skubiszewski zasiadał jako sędzia ad hoc.

Profesor Bohdan Winiarski (1884–1969) był jednym z twórców statutu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości
(MTS) w Hadze, przez 21 lat był sędzią Międzynarodowego Trybunału
Sprawiedliwości w Hadze (1946 – 1967), w tym przez trzy lata 1961-1964,
jako pierwszy Polak, prezesem Haskiego Trybunału, wykładowca w Akademii
Prawa Międzynarodowego w Hadze.

Zobacz o Winiarskim:
• encyklopedia PWN , • wikipedia , • ciekawa strona z Łomży

Profesor Manfred Lachs (1914–93) prawnik, znawca
prawa międzynarodowego, w latach 1965-1992 sędzia Miedzynarodowego
Trybunału Sprawiedliwości w Hadze, prezes MTS w latach 1973-1976,
wiceprezydent Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego

Zobacz o Lachsie: encyklopedia PWN

Profesor Krzysztof Skubiszewski (1926 –  )
wycofał swoją kandydaturę na sędziego Międzynarodowego Trybunału w
Hadze. Wysunięta przez Stany Zjednoczone kandydatura miała zapewnioną
większość 72 proc głosów. Profesor wycofał ją, odpowiadając na apel
premier Suchockiej, która obawiała się, że jego odejście pociągnie za
sobą upadek rządu.
•  b. sędzia ad hoc
Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze, w latach
1989-1993 minister spraw zagranicznych w trzech pierwszych rządach
nowej Polski: Tadeusza Mazowieckiego, Krzysztofa Bieleckiego i Hanny
Suchockiej, obecnie prezes Amerykańsko-Irańskiego Trybunału
Arbitrażowego w Hadze, mieszka w Hadze od 1994 r.

Zobacz o Skubiszewskim:
• strona www.polonia.nl  artykuł : NAGRODY: Prof. Skubiszewski laureatem nagrody Pomerania Nostra – 22.10.2005 (rubryka „Historia” lub Archiwum)
• encyklopedia PWN, • wypowiedź Jana Nowaka Jeziorańskiego z 1993 r.

MIĘDZYNARODOWY TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI (MTS), ang. International Court of Justice (ICJ), fr. Cour Internationale de Justice (CIJ)
• encyklopedia PWN , • strony wikipedia, • strona ICJ po ang. • strona MTS po polsku • strony Poznajmy ONZ

THE HAGUE JUSTICE PORTAL