Ustawa „Inburgering in het buitenland” wejdzie w życie w Holandii 15 marca 2006 r.

Ustawa ta (Civic Integration Abroad Act) narzuca na nowych emigrantów
(tzw. nieuwkomers) przybywających do Holandii w celach małżeńskich lub
łączenia rodzin (ale nie w celach zarobkowych czy dla pobytu czasowego)
zdawanie – jeszcze w kraju pochodzenia – obowiązkowego egzaminu z
podstawowej znajomości języka niderlandzkiego i wiedzy o Holandii.
Ustawa ta nie dotyczy obywateli UE, w tym Polaków.

Druga ustawa Inburgering (Integracja Obywatelska w Holandii) jest obecnie w haskim parlamencie, a dotyczy emigrantów-rezydentów
(tzw. outkomers) w Holandii. Jak powiedziała minister Integracji Rita
Verdonk (z partii VVD), tam sformułowane obowiązkowe egzaminy z języka
holenderskiego i wiedzy obywatelskiej również nie będą obejmować rezydentów-obywateli UE, czyli w naszym przypadku Polonii holenderskiej.

Zapytałam (20 lutego br.) minister Verdonk, jakie stanowisko zajmie
w Radzie Ministrów 17 marca br. w sprawie uwolnienia rynku pracy dla
pracowników z Polski i czy bierze pod uwagę możliwe skutki − dla
integracji w społeczeństwo Holandii − napływu rzędu 20-30 tysięcy
polskich pracowników w przypadku otwarcia holenderskiego rynku pracy z
dniem 1 maja br. Minister stwierdziła, że wiekszość podejmie pracę
czasową i nie widzi podstaw do obaw w tym aspekcie. A jakie
stanowisko zajmie za miesiąc w Radzie Ministrów Jana Petera
Balkenende, minister nie chciała powiedzieć.

Autor: Małgorzata Bos-Karczewska

Więcej o ustawie na stronie haskiego ministerstwa Sprawiedliwości