Minister van Defensie Henk Kamp moet nog een beslissing nemen of de
soldaten van generaal St. Sosabowski een oorloogs- of
dapperheidsonderscheiding toegekend zouden krijgen. In het
verleden waren er meerdere pogingen, ook van Nederlandse burgers,
geweest om dat te realiseren. Hieronder het aantwoord van de Staf Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht van 20 april 1976 op een verzoek van de heer J. Rehe uit Den Haag.

Het andere doucment is het aantwoord van de burgemeerster van
Arnhem. Beiden houden met dezelfde boodschaap in: geen
onderscheiding mogelijk.

Wie is generaal Sosabowski? in Nederlandsin English / po polsku

Beide documenten publiceren we met de toestemming van de weduwe – mevr. Halina Rehe.

auteur: M. Bos-Karczewska