Prof. Krzysztof Skubiszewski został uhonorowany polsko-niemiecką nagrodą Pomerania Nostra, przyznawaną za wybitny wkład w polsko-niemiecką współpracę. Prof. Skubiszewski kierował polską dyplomacją w latach 1989-93, w okresie przełomowym dla stosunków polsko-niemieckich i budowania nowego kształtu Europy.
Jest to nagroda za wielkie dzieło jego życia. To o czym mówił, pisał, w co wierzył przed 90. rokiem, to udało mu się zrealizować. Jest on jednym z wielkich budowniczych nowej Europy” – powiedział w laudacji były minister spraw zagranicznych RFN Hans-Dietrich Genscher.

Mówiąc o zjednoczonej Europie, Genscher podkreślił, że w Polsce i Niemczech w niemal tym samym czasie tworzone są nowe rządy i jego życzeniem jest, aby „kroczyły one drogą, którą staraliśmy się naszkicować w ramach inicjatywy Trójkąta Weimarskiego”. Zdaniem byłego szefa dyplomacji niemieckiej w tej chwili jest wyjątkowa szansa, by nowa Europa tworzona była w duchu solidarności i świadomości wspólnego losu oraz na podstawie wspólnych wartości. „Naturalne życzenie wszystkich narodów, by żyć w demokracji, dobrobycie i bezpieczeństwie trwale może zostać osiągnięte tylko wtedy, gdy będziemy się czuli za Europę współodpowiedzialni” – powiedział.

Prof. Skubiszewski zauważył natomiast, że „stosunki polsko-niemieckie nie są jeszcze na tyle silne, by były odporne na kryzysy, które występują na całym świecie, ale to są wszystko sytuacje do pokonania, pod warunkiem, że obie strony ze sobą rozmawiają”.

Jak dodał laureat, pomysł budowy Centrum Wypędzonych w Berlinie sprawił, że rozpoczął się nowy okres dyskusji na temat stosunków bilateralnych obu państw. Pytany przez dziennikarzy o to, jak się będą układały stosunki nowo powstających rządów w Polsce i Niemczech powiedział, że jest w tej sprawie optymistą.

Wkład
Prof. Skubiszewski razem z szefem niemieckiej dyplomacji Hansem-Dietrichem Genscherem (jest m.in. doktorem honoris causa Uinwersyetu w Szczecinie) byli współautorami i podpisali 14 listopada 1990 r. traktat graniczny uznający granicę na Odrze i Nysie (na zdjęciu) oraz 17 czerwca 1991 r. traktat, o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy Polski i Niemiec.

Funkcję szefa MSZ Skubiszewski sprawował od 1989 do 1993 r. Jedną z pierwszych jego decyzji było zapewnienie pomocy dla uciekinierów z NRD chroniących się w ambasadzie RFN w Warszawie. Od 1994 r. jest członkiem Trybunału Europejskiego w Hadze. Ma tytuł doktora honoris causa kilku uniwersytetów, jest kawalerem najwyższych odznaczeń polskich i międzynarodowych, wśród nich – Krzyża Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. Wraz z Hansem-Dietrichem Genscherem otrzymał prestiżową nagrodę ministrów spraw zagranicznych Polski i Niemiec, ustanowioną w 1993 r.

Nagroda
Fundatorami nagrody Pomerania Nostra są uniwersytet w Greifswaldzie i Uniwersytet Szczeciński oraz dwie redakcje gazet codziennych – „Kuriera Szczecińskiego” i „Nordkuriera” z Neubrandenburga.

Nagroda przyznawana jest ludziom szczególnie zasłużonym dla Pomorza Zachodniego i Przedniego w jednej z trzech dziedzin: sztuce, nauce lub polityce. „Pomerania Nostra” została wręczona po raz drugi. Za pierwszym razem otrzymał ją prof. Bertold Beitz, przemysłowiec, szef fundacji Kruppa, który w czasie wojny uratował kilkuset Żydów przed wywózką do obozu zagłady w Bełżcu.

Biogram
Krzysztof Skubiszewski (ur. 8.10.1926 w Poznaniu) prawnik, polski polityk, profesor prawa międzynarodowego na uniwersytecie w Poznaniu i w Instytucie Państwa i Prawa PAN. Ukończył Wydział Prawno-Ekonomiczny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca na uczelniach zagranicznych (w tym Oxford).
Od 2.09.1989 do 25.10.1993 był ministrem spraw zagranicznych w trzech
pierwszych rządach nowej Polski: Tadeusza Mazowieckiego, Krzysztofa Bieleckiego, Jana Olszewskiego i Hanny Suchockiej.
Jest architektem polityki zagranicznej Polski po 1989 r.

• 1948-73 pracownik naukowy tej uczelni. W 1973 uzyskał tytuł profesora zwyczajnego nauk prawnych, od 1973 profesor w Instytucie Państwa i Prawa PAN. Odbył studia uzupełniające w Europejskim Centrum Uniwersytetu w Nancy i Harvard University w Cambridge (USA).
• 1981-1984 członek Prymasowskiej Rady Społecznej pod przewodnictwem St. Stommy;
• 1986-1989 wchodził w skład Rady Konsultacyjnej przy Przewodniczącym Rady Państwa,
• od 1989 r. członek PAN, od 1994 – Polskiej Akademii Umiejetności, działał w „Solidarności” oraz Wielkopolskim Klubie Politycznym „Ład i Wolność”,
• od 1994 r. pracuje w Hadze – sędzia ad hoc Międzynarodowego Trybunału w Hadze, obecnie prezes US-Iran Claims Tribunal (Trybunalu Rozszczeń Iran-USA),
• 23.11.2000 r. Jan Paweł II nominuje na członka zwyczajnego Papieskiej Akademii Nauk Społecznych.

Jest doktorem honoris causa kilku uniwersytetów, kawalerem najwyższych odznaczeń polskich jak Orderu Orła Białego (przyznany 7.12.1999) i międzynarodowych, wśród nich – Krzyża Zasługi Republiki Federalnej Niemiec (Bundesverdienstkreuz). Opublikował m.in.: Uchwały prawotwórcze organizacji międzynarodowych (1965), Zachodnia granica Polski (1969), Resolutions of the General Assembly of the United Nations (1985).

Zobacz najnowszy esej prof. Skubiszewskiego w publikacji „Rzecz o przyszłości Europy” (2005), która jest próbą odpowiedzi na pytania związane z perspektywami rozwoju integracji europejskiej, jakie pojawiły się w debacie politycznej w Europie wobec niepowodzeń referendów dot. ratyfikacji Traktatu Konstytucyjnego UE we Francji i Niderlandach., więcej o tej publikacji na stronach MSZ

Zobacz:

• wywiad z laureatem w Radiu Zet

• szczegółowa informacja o nagrodzie Pomerania i jej ldrugim laureacie na stronie Uniwersytetu Szczecińskiego

• po niemiecku – Prof. K. Skubiszewski – Der „Architekt” des deutsch-polnischen Vertrages wird mit dem Pomerania Nostra-Preis geehrt

PL-NIEMCY BIZENS zobacz analiza: Polen als Standort fur Deutsche Investitionen, Standvorurteile im Vergleichh zu Deutschland von Dantziger Institut marktwirtschaft (IBnGR) (17.10.2005)