„Apeluję o mobilizowanie członków waszych organizacji, krewnych i
znajomych oraz także Holendrów do głosowania na Tak. Pamiętajmy – każdy
głos się liczy!”. Krzysztof Bobiński, wiceprezes Fundacji Unia
& Polska, apeluje do Polaków w Holandii do oddania głosu na
„tak” 1 czerwca br. w holenderskim referendum.

Warszawa, 19 maja 2005 r.

Szanowni Państwo,

Zbliża się termin referendum w sprawie Traktatu Konstytucyjnego UE w
Holandii. Traktat ten zawiera dotychczasowy dorobek legislacyjny Unii i
usprawnia procedury decyzyjne w Unii. Wzmacnia on rolę instytucji
wybieralnych w Unii takich jak, parlamenty krajowe i Parlament
Europejski oraz kładzie podwaliny pod wspólną politykę zagraniczną i
bezpieczeństwa. Słowem Traktat dostosowuje  poszerzoną Unię
Europejską, do wymogów świata XXI wieku.

W Polsce czeka nas proces ratyfikacyny. Głęboko wierzę, że
zagłosujemy za przyjęciem Traktatu. To, jednak nie wystarczy. Traktat
musi zostać ratyfikowany we wszystkich państwach członkowskich, aby
mógł wejść w życie. Porażka Traktatu w którymkolwiek z krajów Unii
będzie poważnym ciosem dla całej organizacji do, której zaledwie rok
temu wstąpiliśmy.

Dla Polski członkostwo w Unii stanowi nie tylko szansę dla
modernizacji ale daje również perspektywę bezpiecznego rozwoju. Takiej
szansy nie mieliśmy od setek lat! Dla Polaków mieszkających w Holandii
fakt, że nasze kraje sa razem w Unii oznacza, że zanikają bariery,
ktore kiedyś nas dzieliły.

Odrzucenie Traktatu pogrąży Unię w kryzysie, który doprowadzi do
paraliżu decyzyjnego i do otwartych podziałów między państwami
czlonkowskimi. Polska i Polacy tylko na tym stracą.

Dlatego apeluję do Państwa o oddanie głosu na „tak” 1
czerwca w referendum w Holandii. Apeluję o mobilizowanie członków
waszych organizacji, krewnych i znajomych, także Holendrów do
głosowania na Tak. Pamiętajmy – każdy głos się liczy!

Krzysztof Bobiński*
Wiceprezes Fundacji Unia & Polska
www.eureferenda.org

* Krzysztof Bobiński, jest absolwentem Uniwersytetu w Oksfordzie.
Urodził się w 1949r. w Wielkiej Brytanii. Wychował się w środowisku
emigracyjnym. Rodzice jego są kombatantami wojennymi. Był
korespondentem Financial Times w Polsce od 1976 do 2000 r.
Ostatnio wydawał w Warszawie magazyn Unia & Polska.
Obecnie działa w Fundacji Unia & Polska, która uczestniczyła w
Kampanii na Tak w referendum akcesyjnym w 2003 r. Fundacja animuje
działania pro europejskie w Polsce i działa na rzecz dobrego wizerunku
Polski zagranicą.