Rotary Club, The Hague Metropolitan, poszukuje sponsorów do projektu w
Konstancinie.
Nowy
prezes haskiego Clubu Rotary, Wojtek Kowalski, postawił sobie za cel
zebranie 35 tys. euro. Brakuje jeszcze parę tysięcy euro. Zebrane
pieniądze podwaja Rotary International!


Projekt ten zyskał wsparcie Biskupa Ewangelickiego oraz poparcie Ambasadora RP w Holandii, Jana Michałowskiego.

Pieniądze
zostaną wydane na modernizację ośrodka i centrum rehabilitacyjnego
„Tabita” w Konstancinie Jeziornym, pod Warszawą. Jest to niepubliczny
zakład opieki zdrowotnej pod patronatem Diakonii Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

Nowy prezes haskiego Clubu
Rotary, Wojtek Kowalski, postawił sobie za cel zebranie 35 tys. euro.
Brakuje jeszcze parę tysięcy euro. Zebrane pieniądze podwaja Rotary
International!

Wszelkie datki i sponsoring projektu są mile widziane.
Wpłaty na konto Rotary Club The Hauge, nr. konta 51.83.62.892.

Bilety na „10000 volt” koncert benefisowy 22 kwietnia br. są już niestety wyprzedane!

Rotary Club
The Hague Metropolitan
(RCTHM)
District 1600 Club #: 378 NL
I: www.rotary.nl/rcthm
E:thehaguemetropolitan@rotarydistrict.nl
T: Sekretarz 31 (0)70-511 2275