witam-serdecznie

 

Jak Holandia zapobiega bezrobociu młodzieży?
 
 
 
 
 
 
 
Grupa samorządowców z urzędów pracy województwa opolskiego uczestniczyła pod koniec października br. w wizycie studyjnej w Holandii. Celem wizyty było zapoznanie się z holenderskimi metodami zapobiegania bezrobocia wśród młodzieży i wsparcia tzw. grupy NEET – młodych ludzi, którzy nie mają zatrudnienia, ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu. Organizatorem programu merytorycznego wizyty była Fundacja Ekspertów Polskich w Holandii (STEP), m.in. wydawca portalu Polonia.nl.

Podczas trzydniowej wizyty grupa 18 samorządowców na czele z dyrektorem WUP w Opolu zapoznała się ze sposobami aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnej młodzieży i dobrymi praktykami tj. wsparciem prowadzącym do zatrudnienia. Wśród uczestników byli pracownicy merytoryczni WUP i dyrektorzy powiatowych urzędów pracy.

Goście z Polski byli pod wrażeniem dwóch kluczowych aspektów holenderskiego podejścia – wszechstronnej współpracy i partnerstwa uczestników projektów (jednostek gminnych, firm, organizacji pozarządowych) oraz dążenia do długofalowych efektów.

grupa-z-opala-w_ministerstwo-spraw-socjalnych-w-hadze-19-10-2016-fot-j-futiakiewicz_kl Spotkanie w Ministerstwie Spraw Socjalnych i Zatrudnienia w Hadze

Prezentacja w haskim Ministerstwie Spraw Socjalnych przybliżyła uczestnikom założenia i cele polityki zapobiegania bezrobociu młodzieży w Holandii. Z kolei w Hadze i Amsterdamie samorządowcy zapoznali się z konkretnymi działaniami tych dwóch gmin realizowanymi z lokalnymi partnerami.

grupa-z-opola-projekt-outreach-w-dzielnicy-hagi-schilderswijk-19-10-2016_-fot-futiakiewicz_kl Projekt Outreach w Hadze

Największe zainteresowanie wzbudził projekt Outreach – aktywizacji zawodowej bezrobotnej młodzieży w haskiej dzielnicy Schilderswijk, w której na 22 tys. osób do 30 roku życia, ponad 1300 młodych ludzi należy do grupy NEET. Samorządowcy zwrócili uwagę na bardzo proaktywne zaangażowanie osób realizujących ten projekt i nastawienie na osiągania konkretnych wyników.

grupa-z-opola-w-hadze-w-rpa-19-10-2016-fot-j-futiakiewicz_kl Spotkanie w siedzibie Regionalnej Platformy ds. Rynku Pracy w Hadze 

Ciekawą dyskusję wywołała także inna prezentacja, dotycząca współpracy gminy Hagi z lokalnymi przedsiębiorcami na rzecz zdobywania doświadczenia zawodowego przez młodych bezrobotnych.

W trakcie wizyty w Centrum Praca i Nauka dla Młodzieży, gospodarze z gminy Amsterdam podkreślali długofalowe podejście do aktywizacji młodzieży, postrzegając swoje działania jako inwestycję w zasoby ludzkie, która po czasie będzie procentować.

grupa-z-opola-w-ambasadzie-rp-hadze-19-10-2016-for-j-futiakiewicz_kl Spotkanie w Ambasadzie RP w Hadze

Samorządowcy odwiedzili również Ambasadę RP w Hadze. Ambasador Jan Borkowski nakreślił rys historyczny stosunków polsko-holenderskich, podkreślając m.in. wkład polskich żołnierzy w wyzwalaniu Holandii w latach 1944-45 i wdzięczność Holendrów, którą wciąż okazują do dnia dzisiejszego np. podczas rocznicowych obchodów w Arnhem, Driel i w Bredzie. Ewa Szalwinska z firmy Adviespol krótko zrelacjonowała, z jakimi problemami mają do czynienia polscy migranci zarobkowi w Holandii.

W ostatnim dniu wizyty goście z Opola zapoznali się z Techniekpact 2020 – strategicznym pakcie z udziałem jednostek rządowych, instytucji oświatowych i biznesu. Celem paktu jest zwiększenie liczby absolwentów w zawodach technicznych oraz dopasowanie ich kompetencji do potrzeb rynku.

Niektórzy postrzegali w tym pakcie pewne podobieństwa do planu wicepremiera Morawieckiego na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, a inni widzieli zaczątki podobnych działań, podejmowanych w skali mikro we własnym powitacie tj. współpracy urzędu pracy ze szkołami i firmami, by dopasować umiejętności młodzieży do potrzeb lokalnego rynku pracy. Spotkanie miało wyjątkowy charakter – odbyło się w zabytkowym XVIII-wiecznym budynku Królewskiego Stowarzyszenia Inżynierów w Hadze.

Rekomendacje i pouczające doświadczenie

grupa-z-opola-w-hadze-19-10-2016-fot-j-futiakiewicz
Zdjęcie grupowe wraz z prelegentami w Ministerstwie Spraw Socjalnych

Samorządowcy z opolskiego wysoko ocenili merytoryczny program i dobór spotkań. Szef delegacji Jacek Suski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, w rekomendacjach podkreśla, że „komunikatywność i rzetelność wykonawcy oraz rozległa sieć kontaktów pozwoliły na realizację programu zgodnie z oczekiwaniami zleceniodawcy”.

Fundacja STEP zorganizowała program wizyty przy współpracy z WUP w Opolu, Ambasadą RP w Hadze oraz holenderskimi partnerami: Ministerstwem Spraw Socjalnych w Hadze, gminą Haga, gminą Amsterdam, Platformą Beta Techniek, Regionalną Platformą ds. Rynku Pracy w Hadze.

Dla fundacji STEP było to bardzo pouczające doświadczenie. „Wizyty studyjne takie jak ta, z precyzyjnie określonym celem, poszerzają horyzonty a co ważniejsze zbliżają ludzi i rośnie sieć kontaktów między Polakami i Holendrami” – mówi Małgorzata Bos-Karczewska, przewodnicząca Fundacji STEP.

Zdobyte doświadczenie fundacja chce wykorzystać do propagowania kontaktów organizacji samorządowych, trzeciego sektora czy biznesowych z Polski i Holandii.

Tłumaczem podczas spotkań w Hadze była Małgorzata Wożniak-Diederen
Fotoreportaż: Jacek Futiakiewicz

logo_def150pix

Opublikowane na portalu Polonia.NL 14.12.2016 © Polonia.nl
– Wydawca portalu: STEP – Fundacja Ekspertów Polskich w Holandii. Czytaj o nas

Znajdziesz nas na Twitterze. Jesteśmy też na Facebooku.
Dołącz do nas i dziel się opiniami.