Het Generaal Maczek Museum te Breda nodigt  uit voor een
lezing: “An affectionate look at the general, the operation Market
Garden 1944 and the Polish Brigade” gegeven door dr. Hal Sosabowski,
achterkleinzoon de generaal Sosabowski.


Achterkleinzoon, Dr. Hal Sosabowski
zal ingaan op initiële doelstelling van de Poolse brigade, de formatie
ervan in het Verenigd Koninkrijk met als specifiek doel ingezet te
worden op Pools grondgebied bij de bevrijding van Polen, de inzet bij
de operatie Market Garden 1944 en het lot van de brigade na afloop.

De
bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 16 maart as. om 20 uur in de
aula in De Seeligkazerne Fellenoordstraat 93 te Breda; de zaal is open
vanaf 19.30.
• De voertaal is Engels.
• U moet zich voraf aanmelden bij 076-560 08 77 of 070- 527 40 89  (aantaal plaatsen is beperkt).
• Bezoekers dienen zich te legitimeren i.v.m. militair terrein.