W Brukseli w dniach 15-16.10 br. odbyła się Rada Prezesów organizacji zrzeszonych w EUWP – Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.

Zdjęcia: M. Bos-Karczewska

W dwudniowych obradach uczestniczyło 29 prezesów, w tym z Holandii Małgorzata
Bos-Karczewska
, prezes STEPu (członek EUWP od 2003 r.). Raport Komisji
Rewizyjnej EUWP za lata 2001-2003 pod przewodnictwem M. Bos-Karczewskiej
został przyjęty z dużymi słowami uznania dla prac Komisji.

W Brukseli w poczet członków EUWP przyjęto dwie organizacje z Francji tj. Federacja
Polonii Francuskiej i Kongres Polonii Francuskiej. EUWP liczy obecnie 39 organizacji członkowskich z 28 krajów Europy. Zobacz listę członków EUWP na EUWP website

W piątek zwiedzaliśmy Parlament Europejski, byliśmy także gośćmi Ambasadora RP w
Belgii pana Iwo Byczewskiego i jego żony Anny Nehrebeckiej, nastepnie Stałego Przedstawiciela RP przy UE – pana Ambasadora Marka Greli. Obrady drugiego dnia zjazdu odbywały się w Stałym Przedstawicielstwie R.P. przy Unii Europejskiej av. de Tervuren. Na koniec zjazdu Konsul Generalny R.P. pan Robert Bryła zaprosił nas na koncert zespołu Forte.

Tegoroczną Radę zorganizowali nasi koledzy i koleżanki z Rady Polonii Belgijskiej.

Od kolegów z Rady Polonii Belgijskiej dowiedzieliśmy się, że prezydent RP A.
Kwaśniewski
wizytuje Belgię w dniach 26-28.10.2004r. i będzie .min. składał kwiaty na grobach `Maczkowców` na cmentarzu w belgijskim Lommel (Limburgia).

Zobacz strony:

EUWP website

Polonia w Belgii

Polonia na świecie