Jeśli sytuacja epidemiczna w Polsce nie ulegnie nagłemu pogorszeniu, to otwarcie granic będzie możliwe po 15 czerwca, powiedziała wicepremier Emilewicz. Tymczasem od piątku 16 maja br. z obowiązku kwarantanny po przekroczeniu granicy RP zostało zwolnionych wielu obywateli.

Możliwe otwarcie granic w strefie Schengen po 15 czerwca

Możliwe otwarcie granic RP po 15 czerwca, zapowiedziała w minioną niedzielę w programie telewizyjnym wicepremier Jadwiga Emilewicz.

Ta wypowiedź zelektryzowała setki Polaków mieszkających poza krajem.

Wielu rodaków nie może wręcz doczekać się przyjazdu do Polski czy to na uroczystości pierwszokomunijne, czy by załatwić pilne sprawy urzędowe, czy by w końcu zobaczyć i uściskać dzieci, wnuki, rodziców.

Czytaj: Koronakryzys w Holandii: Wszystko o ochronnych maskach. Kiedy i gdzie je nosić?

Dodajmy, że chodzi tu o skoordynowane otwarcie po 15 czerwca br. granic wewnętrznych państw UE należących do strefy Schengen. W marcu br. wszystkie państwa UE, poza Holandią i Irlandią, te ograniczenia wprowadziły w ramach walki z rozprzestrzenianiem się konornawirusa.

 • Przywrócenie normalnego funkcjonowania strefy Schengen w zakresie swobodnego przepływu oób jest priorytetem Komisji Europejskiej, oczywiście gdy tylko pozwoli na to sytuacja zdrowia publicznego.
 • W pierwszej kolejności znoszone będą ograniczenia na granicach wewnętrznych a później na granicach zewnętrznych UE.

Czytaj: Polska przedłuża kontrole na granicy do 12 czerwca

Zmiana zasad kwarantanny

Jakie osoby obejmuje obecna zmiana zasad kwarantanny?

Od 16 maja br. zniesiono obowiązek odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy RP stanowiącej granicę wewnętrzną dla pewnej grupy osób. Rozszerzony został krąg osób, które nie podlegają kwarantannie m.in. o:

– osoby przybywające do Polski z terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego w związku z czynnościami zawodowymi, służbowymi lub zarobkowymi wykonywanymi w Polsce lub w tych państwach; dotyczy to również osób pracujących w Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

– opiekunów dzieci, uczniów i studentów pobierających naukę w państwach sąsiadujących, gdy przemieszczają się razem z nimi w celu umożliwienia im korzystania z nauki i zajęć.

To oznacza: jeżeli przebywasz na terenie Unii Europejskiej w celach służbowych lub zarobkowych nie obejmuje Cię kwarantanna po przekroczeniu granicy RP za okazaniem dokumentu potwierdzającego zatrudnienie w kraju Unii Europejskiej.

Polecamy: Loty do Polski najwcześniej od 23 maja. Co z tranzytem autem?

Zasady ogólne kwarantanny

Czy Straż Graniczna może skrócić kwarantannę?

W szczególnie uzasadnionych przypadkach kwarantannę skrócić może jedynie państwowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce odbywania kwarantanny lub inny, upoważniony przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Czytaj: Wśród ofiar koronawirusa migranci zarobkowi z Europy Wschodniej, twierdzi urząd CBS. Czy także Polacy?

Kto jest zwolniony z kwarantanny po przekroczeniu granicy?

Kwarantanny, po przekroczeniu granicy w ramach wykonywania czynności zawodowych, nie muszą odbywać:

 • załogi statków powietrznych,
 • marynarze, rybacy oraz inni członkowie załóg statków morskich oraz statków żeglugi śródlądowej, a także serwisanci statków oraz inspektorzy uznanych organizacji,
 • osoby wykonujące w Polsce lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu w rozumieniu ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych w rozumieniu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych lub strategicznych inwestycji w sektorze naftowym w rozumieniu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym,
 • kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów ustawy o transporcie drogowym,
 • obsady pociągów oraz inni pracownicy niezbędni do wykonywania usług przewozu towarowego w ramach międzynarodowego transportu kolejowego, wykonujących czynności zawodowe w Polsce  lub państwie sąsiadującym, na podstawie listy stanowiącej wykaz tych osób przekazanej przez przewoźnika,
 • kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy,
 • kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób;
 • osoby przekraczające granicę RP stanowiącą granicę wewnętrzną w celu wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Polsce lub w państwie UE lub EOG,
 • uczniowie i studenci przekraczający granicę RP stanowiącą granicę wewnętrzną celu pobierania nauki w Polsce lub państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami  studentami w celu umożliwienia tej nauki,
 • dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Polsce lub państwie sąsiadujacym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z dziecmi w celu ich objęcia tym wychowaniem,
 • osoby przekraczające granicę w celu prac w gospodarstwie rolnym, które znajduje się po obu stronach tej granicy,
 • żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub żołnierzy wojsk sojuszniczych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, wykonujących zadania służbowe,
 • członkowie  misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także przez inne osoby przekraczające granicę na podstawie paszportu dyplomatycznego.