Stacja kolejowa Haga CS podczas epidemii koronawirusa fot. Polonia.nl

Ograniczenia w podróżowaniu wciąż obowiązują. Podczas epidemii koronawirusa najlepiej nie ryzykować i nie podróżować. Jeśli to konieczne, pamiętaj, że po przyjedzie do kraju czeka Cię dwutygodniowa kwarantanna. Ostatnio władze RP zniosły kwarantannę, dla kogo?

Aktualizacja 18 maja: Polska: Nowe zasady kwarantanny od 16 maja. Możliwe otwarcie granic RP po 15 czerwca

Aktualizacja 13 maja: Polska przedłuża kontrole na granicy do 12 czerwca. Wszystko o kwarantannie

Przypominamy, że władze Holandii i Polski apelują o unikanie wszelkich podróży zagranicznych.

Konieczne podróże to te w celach zawodowych, służbowych, zarobkowych lub związane z nauką. A także powroty do kraju.

Odpowiedzi na Wasze pytania

Odpowiadamy na liczne zapytania do redakcji dotyczące kwarantanny i kwestii podróżowania do Polski.

Kto może przekraczać granice Polski?

Granice naszego kraju mogą przekraczać tylko i wyłącznie:

 • obywatele RP,
 • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP,
 • osoby, które posiadają Kartę Polaka,
 • dyplomaci,
 • osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę,
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach, komendant placówki Straży Granicznej – po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej – może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35),
 • cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

Obowiązuje do: 13 maja 2020 r.  

Aktualizacja 13 maja: Polska przedłuża kontrole na granicy do 12 czerwca. Wszystko o kwarantannie

KWARANTANNA

Kto jest kierowany na kwarantannę po przekroczeniu granicy?

Co do zasady wszystkie osoby przyjeżdżające do Polski muszą poddać się obowiązkowej 14-dniowej domowej kwarantannie.

Podczas kontroli na granicy każdy podróżny zobowiązany jest podać adres, pod którym będzie ją odbywał. Może to być miejsce zbiorowej kwarantanny, jeśli np. podróżny nie ma możliwości odbywania jej w miejscu zamieszkania.

Informacje te są wprowadzane bezpośrednio do bazy danych i automatycznie przekazywane właściwym służbom, które będą weryfikować, czy obowiązek kwarantanny jest realizowany.

Na czym polega 14-dniowa obowiązkowa kwarantanna domowa?

W czasie kwarantanny:

 • w żadnym wypadku nie wychodź z domu,
 • spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane. W zakupach czy wyprowadzeniu psa niech pomoże Ci sąsiad lub ktoś bliski,
 • jeżeli masz bliski kontakt z innymi osobami w domu – one również muszą zostać poddane kwarantannie,
 • jeżeli masz objawy choroby (źle się czujesz, masz gorączkę, kaszlesz, masz duszności), koniecznie zgłoś to telefonicznie.

Ważne! Policja w ramach patroli odwiedza osoby, które są objęte kwarantanną, i sprawdza, czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Przepisy przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na te osoby, które kwarantanny nie przestrzegają. Decyzja, co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna.

Czy kwarantanna wciąż obowiązuje?

Tak, Polacy poddani są obowiązkowo dwutygodniowej kwarantannie po przyjeździe do kraju.

Ostatnio zniesiono wymóg kwarantanny. Dla kogo?

Tak, od 4 maja 2020 r. obowiązek kwarantanny został zniesiony dla pewnej grupy obywateli RP.

Kwarantannę władze RP zniosły dla osób przekraczających granice RP i pracujących w krajach sąsiadujących z Polską tj. z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą oraz ze Szwecją i Danią. Oraz zniesiono ja dla osób uczących się – uczniów i studentów w Polsce lub w kraju sąsiadującym.

UWAGA. Przekroczenie granicy – w celach zawodowych, służbowych, zarobkowych albo w celu nauki w RP lub w państwie sąsiadującym – należy udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej podczas kontroli na granicy.

Dlaczego zwolnienia z kwarantanny nie ma dla osób pracujących w Holandii?

Z tym państwem Polska nie mamy wspólnej granicy.

Dlaczego kwarantanna dotyczy tylko Polaków?

Kwarantanna obowiązuje osoby dla których granica Polska jest otwarta. Są to obywatele RP i niektórzy cudzoziemcy.

Kogo kwarantanna nie obejmuje?

Pewna grupa osób wyłączona jest z obowiązku kwarantanny.

Są to członkowie załogi statku powietrznego, marynarze, rybacy, kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego, a także dyplomaci i żołnierze RP i państw NATO.

Przyjeżdżam do Polski na kilka dni (np. pogrzeb), a potem wracam do siebie np. do Holandii. Czy dotyczy mnie obowiązek kwarantanny?

Tak, co do zasady każda osoba przekraczająca polską granicę jest zobowiązana poddać się 14-dniowej kwarantannie.

Zgodnie jednak z rozporządzeniem MZ wprowadzającym w Polsce stan epidemii, właściwy inspektor sanitarny, w uzasadnionych przypadkach, może skrócić kwarantannę lub z niej zwolnić. W związku z tym zaleca się kontakt z lokalną stacją sanitarno-epidemiologiczną.

Do kiedy obowiązuje kwarantanna?

Do momentu jej zniesienia. Być może, logika nam podpowiada, że to odbędzie się jednocześnie ze zniesieniem ograniczeń wjazdu do Polski, czyli przekraczania granic RP, (obecnie ograniczenia te obowiązują do 13 maja).

Jak tylko będzie coś więcej wiadome, Was poinformujemy.

TRANSPORT

Kiedy możliwy będzie międzynarodowy ruch kolejowy do i z Polski?

Do odwołania wstrzymuje się przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy RP.

Kiedy możliwy będzie ruch lotniczy do i z Polski?

Ograniczenie wstrzymania ruchu lotniczego obowiązuje do 9 maja 2020 r. (możliwe przedłużenie tego terminu) i dotyczy: pasażerskich lotów krajowych i międzynarodowych.

UWAGA! Aktualizacja: zakaz ruchu lotniczego przedłużony do 23 maja czytaj

Polecamy: Loty do Polski najwcześniej od 23 maja

Jedna z czytelniczek zwróciła nam uwagę na pewną kwestię w związku z naszym artykułem o tym, że KLM wznawia loty do Warszawy.

Dlaczego KLM sprzedaje bilety na okres krótszy niż dwa tygodnie? Jak to możliwe?

Tak, pasażer musi sam widocznie wiedzieć, jakie zasady obowiązują w Polsce tzn. obowiązek poddania się dwutygodniowej kwarantannie po wjeździe do Polski, i sam musi wiedzieć, czy może jest z tego obowiązku zwolniony.

Jak jest z tranzytem przez Niemcy z Holandii do Polski i z Polski od Holandii?

Czytaj nasz artykuł tutaj

Gdzie można przekraczać granicę Polski z Niemcami?

To przejścia drogowe – Jędrzychowice, Olszyna, Świecko, Krajnik Dolny, Kołbaskowo, Świnoujście-Garz, Zgorzelec, Gubin, Słubice, Kostrzyn nad Odrą.
I w ruchu pieszym – Zgorzelec, Gubin, Słubice, Kostrzyn nad Odrą.

Jakie są zasady podróżowania samochodem w Holandii w czasie koronakryzysu?

Czytaj tutaj nasz artykuł o ograniczeniach i karach.

Mieszkam w kraju UE, jak mogę wrócić do kraju?

Na chwilę obecną istnieje możliwość podróży autem drogą lądową. Ruch lotniczy jest zakazany.

Planujesz wyjazd do Polski, zapoznaj się z ograniczeniami obowiązującymi w poszczególnych krajach w związku z epidemią zamieszczonymi na stronach polskich ambasad w krajach, przez które nastąpi tranzyt.

Wasze pytania

Masz pytanie dotyczące ograniczeń, mieszkasz w Holandii, wypełnij formularz (bądź precyzyjny w opisaniu przypadku) i prześlij go do redakcji. Nie zapomnij podać swoje imię i nazwisko. Na anonimowe maile nie odpowiadamy.