Fot. Michael Schwarzenberger z Pixabay

Salarisstrook, zwany przez Polaków po prostu salaris, to holenderski odcinek wypłaty. Otrzymuje go każdy zatrudniony w Holandii. Dokument pokazuje wszystkie składowe zarobków oraz końcową sumę wypłaty. Kwota netto potrafi rozczarować. Skąd się ona bierze?

Salarisstrook to dokument, który musi otrzymać każda osoba legalnie zatrudniona w Holandii. Niezależnie od tego, czy pracuje na stałym kontrakcie, czy też tymczasowym, np. poprzez agencję pracy.

Dokument ten najczęściej wysyłany jest pocztą elektroniczną, ale można go także otrzymać w formie papierowej. Nieważne w jakiej, ważne natomiast, że musicie go dostać przy każdej wypłacie. Tak stanowi prawo.

Polecamy: Jak sprawdzić, czy masz ubezpieczenie społeczne oraz czy jesteś ubezpieczony na wypadek leczenia w Holandii?

Jeśli spojrzycie na salaris, to od razu zobaczycie dużą różnicę pomiędzy kwotą wypłaty brutto, a kwotą, która faktycznie zostanie przesłana na wasze konto. Skąd ta różnica? Wynika ona z rozmaitych potrąceń od wypłaty, jak to nazywamy po polsku.

Z czego składa się salarisstrook?

Podstawowe informacje o tobie

Na samej górze dokumentu znajdziesz własne dane osobowe, wśród których zobaczysz:

 • imię i nazwisko
 • datę i miejsce urodzenia
 • płeć
 • adres zamieszkania w Holandii
 • numer BSN (burgerservicenummer – odpowiednik polskiego PESEL)
 • stan cywilny

Następnie znajdziesz informacje określające:

 • datę rozpoczęcia pracy
 • zajmowane stanowisko
 • kwotę pensji podstawowej albo stawkę godzinową

Polecamy: Pracujesz w Holandii: jak sprawdzić, czy twój pracodawca jest wiarygodny

W przypadku jakichkolwiek niezgodności informacji z tej części salarisa ze stanem faktycznym, powinieneś to niezwłocznie zgłosić pracodawcy. Warto aktualizować wszelkie zmiany, które niesie życie.

Twoja pensja brutto – brutoloon

To pierwsza kwota, którą widzisz w środkowej części holenderskiego odcinka wypłaty. Jak sama nazwa wskazuje, to kwota wypłaty przed jakimikolwiek potrąceniami.

Od tej kwoty twój pracodawca odejmuje podatek dochodowy od wynagrodzenia oraz składkę na ubezpieczenie społeczne. Są one przekazywane, w twoim imieniu, właściwemu urzędowi skarbowemu.

Zasiłki i inne świadczenia – loonheffing

W tej części salarisa podane są wszelkie świadczenia, które są ci przyznane z urzędu (lub o nie się ubiegałeś) i wchodzą w skład twojego wynagrodzenia.

Polecamy: Pracy w Holandii w bród. Jakie zawody najbardziej poszukiwane?

Mogą to być następujące pozycje:

 • ZW (ziektewetuitkering) – zasiłek chorobowy
 • WAO-WIA ( WAO-uitkering i WIA-uitkering) – zasiłek z powodu niezdolności do pracy (zły stan zdrowia) lub z tytułu niesprawności
 • ANW (ANW-uitkering) – zasiłek rodzinny dla wdów i wdowców
 • WW (WW-uitkering) – zasiłek dla bezrobotnych
 • AOW (AOW-uitkering) – tzw. emerytura państwowa

Dodatek urlopowy – vakantiegeld

Każda osoba pracująca w Holandii ma prawa do dodatku urlopowego – vakantiegeld. Wypłacany jest on jeden raz w roku lub cyklicznie, wraz z pensją.

Wynosi on 8 proc. od całkowitego wynagrodzenia brutto. Warto zapamiętać, że dodatek ten jest inaczej (wyżej) opodatkowany niż twoja pensja. Tę pozycję również zobaczysz na swoim salarisie.

Wszystkie szczegóły o dodatku urlopowym oraz o prawie do urlopu znajdziecie w artykule Holandia: Urlop i dodatek urlopowy, także dla pracowników tymczasowych

Zwrot kosztów transportu – reiskostenvergoeding

Jeśli do pracy dojeżdżasz własnym samochodem, to pracodawca może ci zwrócić koszty w wysokości 19 centów za przejechany kilometr.

W przypadku korzystania z transportu publicznego koszty dojazdu mogą zostać pokryte nawet w całości, ale to już zależy od twojej indywidualnej umowy z pracodawcą.

Polecamy: 50 lat płacy minimalnej w Holandii. Kto dzisiaj tyle zarabia?

I te szczegóły muszą znaleźć się na twoim dokumencie wypłaty.

Finalna kwota wypłaty – nettoloon

Dopiero w tej części salarisa zobaczysz, ile pieniędzy zostanie przelane na twoje konto bankowe. Kwota wszystkie potrącenia, ale i wszystkie świadczenia socjalne, w tym zasiłki, które ciebie dotyczą.

Zawsze jednak kwota netto wypłaty znacznie różni się od kwoty brutto. Trzeba więc przy podejmowaniu decyzji o podjęciu pracy w określonej firmie, pytać 0 kwotę netto zarobków, bo tylko tyle będziesz faktycznie otrzymywał na rękę.

Rzecz jasna, przy przygotowywaniu zeznania rocznego, składanego do holenderskiego urzędu skarbowego – Belastingdienst, warto zawsze sprawdzić, czy otrzymałeś dokładnie tyle pieniędzy, ile ci się należało.

Na tej stronie możesz sprawdzić wysokość zarobków w Holandii według zawodów i dowiedzieć się bardzo wiele o niderlandzkim rynku pracy widzianym ze strony pracownika.

>> Zapraszamy do wyszukiwania interesujących tematów w naszym archiwum (pole wyszukiwarki). Zawiera mnóstwo cennych informacji, na tyle, że artykuły publikowane na portalu Polonia.nl są archiwizowane przez Królewską Bibliotekę w Hadze jako dziedzictwo cyfrowe Holandii <<