Dodane: nieoficjalne tłumaczenie na polski tekstu 'participatieverklaring’  – oświadczenia dotyczącego uczestnictwa w życiu społecznym Holandii.

Holandia uruchamia od 1 stycznia 2014 r. program pilotażowy testujący wprowadzenie – zapowiedzanego w lutym br. przez wicepremiera Holandii i ministra ds. integracji Lodewijka Asschera – kontraktu dla nowo przybyłych migrantów, którzy chcą się osiedlić w Holandii.

Programem objęci są wszyscy migranci z UE – tu w szczególnosci migranci zarobkowi – oraz z poza UE, z wyjątkiem migrantów z wyższym wykształceniem tzw. kennismigranten – oznajmił w liście do parlamentu minister Spraw Socjalnych Lodewijk Asscher, odpowiedzialny za integrację.

18 gmin
W programie uczestniczy 16 gmin: Amsterdam, Rotterdam, Westland, 's-Hertogenbosch, Peel i Maas, Horst aan de Maas, Venray, Doetinchem, Enschede, Zundert ( wraz z regionem West Brabant), Amersfoort, Ermelo, Harderwijk, Zeewolde, Spijkenisse i Waalwijk. Do pilotażu mają  jeszcze dołączyć dwie gminy Haga i Deventer.

Pilotaż potrwa do końca 2014 r. Każda z uczestniczących gimin będzie oferować migrantom, którzy podpiszą kontrakt, własny pakiet dopasowany do lokalnych potrzeb i kierując go do wybranej docelowej grupy migrantów. Chodzi przde wszystkim o migrantów zarobkowych z UE, w tym głównie z Polski. Oraz o Bulgarów i Rumunów, którzy od 1 stycznia 2014 r. mają wolny dostęp do rynku pracy Holandii.

Kontrakt
Kontrakt oficjalnie nazywa się ‘oświadczenie o uczestnictwie’ (participatieverklaring) – tłumaczymy na polski jako „Oświadczenie dotyczące uczestnictwa w życiu społecznym Holandii”.

Kontrakt ma celu:

  1. powitanie nowo przybyłych,
  2. poinformowanie i uświadomienie im ich praw i obowiązków oraz podstawowych wartości społeczeństwa holenderskiego.

W kontrakcie wymienia się trzy wartości podstawowe holenderskiego społeczeństwa: wolność, równouprawnienie i solidarność. Ma migrantów zachęcać do ich poszanowania.

Państwo holenderskie w ramach solidarności obiecuje w kontrakcie, że będzie chronić migrantów przez wyzyskiem i dyskryminacją.

Podpisanie konktraktu – sporządzonego także we własnym języku migranta – nie jest obowiązkowe, ma charakter dobrowolny wbrew wcześniejszym planom ministra Asschera, które były sprzeczne z przepisami UE dotyczącymi swobody przepływu obywateli UE.

Złożenie podpisu sprowadza się zatem do wyrażenia dobrej intencji przez migranta, by szanować wartości holenderskiego społeczeństwa i by aktywnie uczestniczyć w jego życiu społecznym, chodzi głównie o zatrudnienie i znajomość niderlandzkiego, tak by migrant nie wyciągał za szybko rȩki po holenderskie zasiłki i był samowystarczalny.

Brak kija, ale jest marchewka

minister Lodewijk Asscher, fot. M.Bos-Karczewska, 2013-12-02 Hagajpg Minister Lodewijk  Asscher w centrum prasowym Nieuwspoort w Hadze

Gminy będą zachȩcać do złożenia podpisu oferując migrantom różne pakiety podstawowych kursów dopasowanych do potrzeb nowo przybyłych, ułatwiając im na starcie integrację w społeczeństwo Holandii.

”Będą to np. kursy nauki niderlandzkiego czy kursy dotyczące orientacji na rynku pracy, każda gmina w tym projekcie sama decyduje, jaka to będzie oferta” – powiedział minister Asscher w rozmowie z Polonia.nl.

Jak to w praktyce będzie wyglądać, zależy od trzech spraw:

  •   czy migranci ‘kupią’ kontrakt Asschera?
  •   czy oferta gmin będzie na tyle atrakcyjna?
  •   czy państwo holenderskie będzie skutecznie wywiązywać się ze swojego zadeklarownego w kontrakcie zobowiązania ochrony migrantów przed wyzyskiem i dyskryminacją?

Rok 2014 pokaże, czy kontrakt Asschera zda egzamin i jakie wnioski minister z tego eksperymentu wyciągnie.
Pod koniec roku minister podejmie decyzje, czy wprowadzić kontrakt na skalę całej Holandii oraz jak uskutecznić egzekwowalność intencji złożonych w oświadczeniu.

Rada dla ministra Asschera
Ministrowi Asscherowi możemy już na wstȩpie dać poradȩ, by szeroko promowaną w holenderskich mediach i parlamencie broszurȩ „Nieuw in Nederland” gruntownie zmienił, bo nowi przybysze z niej nic nie mają.

To kropelka w morzu potrzeb na rzetelne informacje o kraju zamieszkania, które jak dotąd gospodarze nie przekazują swoim nowym współobywatelom. Bo tak powinni mówić o migrantach, którzy tu się osiedlają.

 

Autor tekstu i zdjecia: Małgorzata Bos-Karczewska red. naczelna Polonia.nl

Czytaj tekst oświadczenia o uczestnictwie(participatieverklaring):

Basistekst participatieverklaring (PDF) NL

Oświadczenie uczestnictwa w życiu społecznym  – nieoficjalne tłumaczenie na potrzeby portalu Polonia.nl

 

Opublikowane na portalu Polonia.NL 21.12.2013, update 24.12.2013
– Wydawca portalu: STEP – Stowarzyszenie Ekspertów Polskich w Holandii. Czytaj o nas

Odwiedź nas w sieci:

Facebookbądź na bieżąco, komentuj nasze wpisy
Twitterśledź nas na Twitterze
Lubisz nas? Kliknij ikonę Facebook w prawym górnym rogu strony