QUOTES:

  • Arbeidsmigratie is binnen de nieuwe Unie een verouderd en beladen begrip geworden. Het is veel beter te spreken over arbeidsmobiliteit van EU burgers – Bos-Karczewska.
  • De huidige mantra ‘het mag ons niet meer kosten’ valt goed bij de Nederlandse burgers.

Toespraak:  Malgorzata Bos-Karczewska, hoofdredacteur Polonia.nl
Tijdens: de EU-poort van EBN “Andere ogen dwingen: een nieuwe blik op de toekomst van de EU en rol van Nederland
Waar: Nieuwspoort, Den Haag
Datum: 13 december 2012
Organisator: Europese Beweging Nederland

 

Dames en heren,
De EU is een 50-plusser – niet sexy – maar van groot belang voor onze vrede, veiligheid en welvaart.
De toekomst van de EU staat nu op de agenda. Meer Europa – een economische en politieke unie of juist niet. Nederland blijft volgen, maar met de hand op de rem. Niet vreemd, als je niet weet wat je eigenlijk zelf wilt.

Visie op Europa heeft Nederland immers niet. U herinnert zich wellicht dat 4 jaar geleden in 2008 Alexander Pechtold een motie indiende waarin hij de regering vroeg om een visie te ontwikkelen hoe de Europese Unie er in 2030 uit zou moeten zien. Deze motie werd toen door alle partijen gesteund behalve de PVV. Deze motie is nooit van een antwoord voorzien.

Pas onlangs beloofde minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans om in voorjaar 2013 met een visie te komen. Ik ben benieuwd met welke visie de regering komt en hoe de regering haar visie op de EU aan de burgers gaat uitleggen.

De huidige mantra ‘het mag ons niet meer kosten’ valt goed bij de Nederlandse burgers met hun zuinige instelling en hoofden vol van angst. Maar is dat de juiste motivatie om de EU uit de diepe crisis te helpen trekken? Ziet Nederland hierbij überhaupt een rol voor zichzelf? Dat Zuid-Europa op de pijn bank ligt, daarvan ligt men hier niet wakker. Dat het met de Poolse economie goed gaat, wilt men hier niet geloven, evenmin dat Poolse arbeidsmigranten goed voor de Nederlandse economie zijn. Een sociale verdoving noemde Geert Mak het, en hij schreef deze toe aan de toegenomen welvaart en het infuus van de verzorgingsstaat.

2013 is het 'Europees Jaar van de burger’. Het burgerschap van de Unie en de rechten die daaraan gekoppeld zijn, behoren tot de pijlers van de Europese Unie. ‘Vrij verkeer is het meest gewaardeerde recht in de Europese Unie. Het is synoniem met het burgerschap van de Unie’ zei onlangs Europees Commissaris Reding.

Helaas geeft Nederland anno 2012 een heel magere inhoud aan het burgerschap van de Unie. Neem Polen als voorbeeld. Polen zijn de EU-burgers, die op grond van principe van vrij verkeer van werknemers hier kunnen wonen en werken. Minister van Sociale Zaken Kamp wilde Polen zonder werk het land uitzetten. Bovendien heeft de regering Rutte I passief toegekeken toen deze mede-Europeanen werden gediskwalificeerd en als hele bevolkingsgroep gekwetst.

Ik heb het over het Polenmeldpunt van de PVV. Dat was een flater van jewelste. De reputatieschade aan Nederland is evident. Sindsdien krijg ik overal waar ik kom in Europa – onlangs in Berlijn en Warschau – de opmerking voorgeschoteld “Nederland behandelt Polen slecht” en de vraag “wat is met Nederland aan de hand?”.

Gelukkig hebben het Europees Parlement en de Europese Commissie (Commissaris Reding) het voor Poolse EU-burgers opgenomen, het Eeuropess Parlement kwam met een resolutie en veroordeelde het meldpunt. Dat was voor Polen in Nederland een forse steun in de rug. Voor ons was het zonneklaar: Europa heeft ons beschermd. Ik voelde mij toen meer dan ooit European. In de steek gelaten door mijn nationale regering in Den Haag.

Ik hoopte op een nieuwe pro-Europese koers van Mark Rutte. Op een aantal punten is dat uitgekomen maar niet op het punt van EU-burgerschap. De regering Rutte II heeft een paar vervelende zaken in petto voor EU-burgers. Ik doel op de verlenging van de inburgeringstermijn – die de toegang tot stemrecht en bijstand bepaalt – van vijf naar zeven jaar. Bovendien zullen ook de EU-burgers die het Nederlands niet beheersen, géén bijstandsuitkering krijgen. Dit botst met bestaande EU-regels.

Nederland zal geen meerderheid onder de lidstaten hiervoor vinden. En zeker niet in het Europees Parlement. Het is en blijft symboolpolitiek.

Opvallend is echter dat terwijl de PVV in de oppositiebankjes is beland, de regering op dit punt de oude koers heeft voortgezet. Blijkbaar is de VVD nog steeds bang is dat men anders naar de PVV overloopt.

Juist van de VVD zou ik eerder verwachten dat men het belang van interne markt en erbij horende vrijheden zou bewaken. Helaas hebben deze liberalen andere (nationale) belangen te verdedigen. Terwijl de interne markt van enorme betekenis voor de welvaart van Nederland is.

Eisen stellen aan de EU-burgers en niet met hen communiceren, dat is Nederland in de 21-ste eeuw. Ik ben wel blij dat de laatste tijd de overheid de wantoestanden rondom de EU-migranten begon aan te pakken, ze werden veel te lang, al vijf jaar, getolereerd. Prima dat werk wordt gedaan om malafide uitzendbureaus aan te pakken maar lukt dat als capaciteit van de Arbeidsinspectie wordt verkleind?

Migratie is van alle tijden zoals het onlangs verschenen boek ‘100 jaar heimwee. De geschiedenis van Polen in Nederland’ toont. Maar het begrip (arbeids-)migratie is in de EU-context irrelevant geworden. Het is tijd voor een paradigma wisseling om uit het huidige impasse te komen.

Arbeidsmigratie is een beladen begrip in Nederland geworden. Men associeert het met Turken en Marokkanen en veronderstelde mislukte integratie van deze migranten. Ik stel voor om dit het beladen begrip m.b.t. EU-burgers vaarwel te zeggen, en het hebben over de arbeidsmobiliteit en mede-Europeanen.

Onlangs bij de uitreiking van de Poolse persprijs toegekend voor een opinieartikel dat ik in de NRC heb gepubliceerd nav de plannen van minister Kamp om werkloze Polen het land uit te zetten, heb ik benadrukt dat werkgevers en overheden in mensen, in hun sociaal kapitaal dienen te investeren, ook in de EU-burgers die Nederland rijker maken.

Dat is een mooie gedachte voor het Europees jaar van het burger.

Bedankt voor uw aandacht.

Toespraak van drs. Malgorzata Bos-Karczewska, hoofdredacteur Polonia.nl op 13 dec. 2012 in Nieuwspoort te Den Haag, tijdens de EU-poort van EBN “Andere ogen dwingen: een nieuwe blik op de toekomst van de EU en rol”. van Nederland

< Gepubliceerd op Polonia.NL 22.12.2012
– Uitgever: STEP – Stichting van Poolse Experts in Nederland , lees meer over ons

Bezoek ons op social media en geef je mening:

Facebookblijft op de hoogte en laat je commentaar achter
Twittervolgt ons op Twitter
Leuk? Klik op het Facebook-logo in de rechter hoek van de website