Na het PVV-meldpunt waar Nederlanders kunnen klagen over Polen is nu door minister Kamp een meldpunt geopend waar slachtoffers – arbeidsmigranten kunnen klagen over hun behandeling in Nederland.

 

Gaat men die gebruiken? Wat denken jullie? – stuur mail naar info@polonia.nl of op Facebook

 

MELDPUNT MALAFIDE UITZENDBUREAUS  zie inspectie SZW

Heeft u te maken met wantoestanden bij uitzendwerk? Weet u van illegale praktijken bij seizoenswerk?

Er zijn in Nederland nog steeds bedrijven die het niet zo nauw nemen met de regels.
Dat zorgt voor een hoop narigheid, zoals uitbuiting, onderbetaling, oneerlijke concurrentie.

De overheid wil fraude en uitbuiting dan ook keihard aanpakken.
Zodat iedereen krijgt waar hij recht op heeft: eerlijk werk en een eerlijke beloning. Voor werknemers en werkgevers.

Hoe meer we weten, hoe meer we kunnen doen in de strijd tegen fraude en uitbuiting.
Daarom is het belangrijk dat u misstanden met uitzendwerk meldt.

Dat kan bij het Meldpunt Malafide Uitzendbureaus.

Telefoon
0800–5151

Post
Postbus 820
3500 AV Utrecht

Fax
070 – 333 61 61

Online
Via  Melden en aanvragen 

Meer informatie

Wat zijn dat eigenlijk: malafide uitzendbureaus?

Malafide is een ander woord voor onbetrouwbaar, oneerlijk. Malafide uitzendbureaus zijn dus uitzendbureaus die bewust de regels overtreden.

Het gaat niet alleen om uitzendbureaus. Het kan ook gaan om loonbedrijven, tussenpersonen, ronselaars, zetbazen of bedrijven die personeel bij andere bedrijven onderbrengen.

Deze personen en bedrijven verdienen veel geld  over de rug van werknemers. En bedrijven die wel gewoon goed en eerlijk werken ondervinden er ook schade van.

Om wat voor wantoestanden gaat het? 

Te weinig betalen
– Minimumloon betalen in plaats van het cao-loon van de uitzendsector.
– Of zelfs minder dan het minimum loon betalen.
– Stukloon betalen.
– Geen of te weinig sociale premies en loonbelasting afdragen.
– Geen overwerk en toeslag voor onregelmatigheid betalen.

Werktijden
– Lange – soms veel te lange – werkdagen.

Woonruimte
– Hoge kosten voor slechte huisvesting.
– Verplichte te dure huisvesting.
– Veel mensen in één kamer.
– Dubbel verhuren van bedden.
– Huur inhouden van het loon (en dus over een te laag bedrag premies afdragen)

Illegaal werk
Buitenlanders die een vergunning nodig hebben zonder vergunning laten werken.

Vervoer
– Hoge verplichte betalingen voor vervoer van en naar het werk
– Hoog bedrag voor reiskosten naar Nederland.
– Vervoerskosten inhouden van het loon.

Afzondering
– Slachtoffers worden vaak apart gehouden van andere mensen. Dat leidt vaak tot problemen bij slachtoffers die de Nederlandse taal en cultuur niet kennen.

Meestal is er sprake van meerdere van deze praktijken tegelijkertijd!

Waar komen zulke wantoestanden het meest voor?

Bedrijven die de regels overtreden komen overal voor. In sommige sectoren komen malafide praktijken met uitzendwerk echter meer voor dan in andere. Hieronder een paar voorbeelden.

Land- en tuinbouw
Vooral bij seizoenswerk, ongeschoold en zwaar werk. Korte periode met lange dagen om oogst binnen te halen. Onderbetaling. Uitbuiting (reiskosten, huisvesting, afzondering).

Bouw
Schijnzelfstandigheid. Inzet van mensen alsof het zelfstandigen zijn, maar in feite gaat het om loondienst. Geen afdracht van premies, onderbetaling, bovendien vaak onveilig werken.

Schoonmaak
Gebouw dat moet worden schoongemaakt wordt als een klus tegen een lage prijs aangenomen. Malafide schoonmaakbedrijf betaalt niet alle mensen en uren. Onderbetaling.

Wat gebeurt er met een melding?
We nemen elke klacht, melding en tip zorgvuldig in behandeling.

Om te beginnen stellen we vast wat we met de informatie kunnen doen. Als het even kan maken we er een zaak van en gaan we erop af. Soms kan dat snel. Vaak zal er meer onderzoek achter de schermen nodig zijn.

De overheid doet er alles aan om onbetrouwbaar uitzendwerk helemaal uit te bannen. De Inspectie SZW heeft daar zelfs een aantal rechercheurs extra voor in dienst genomen. Die houden zich alleen maar bezig met de aanpak van malafide uitzendbureaus.

Gepubliceerd op Polonia.NL 17.03.2012
– Uitgever: STEP – Stichting van Poolse Experts in Nederland , lees meer over ons

Bezoek ons op social media en geef je mening:

Facebookblijft op de hoogte en laat je commentaar achter
Twittervolgt ons op Twitter
Leuk? Klik op het Facebook-logo in de rechter hoek van de website