Nederland verdient naar schatting 1,1 mld euro op jaarbasis aan de Polen, zegt prof. Jules Theeuwes, wetenschappelijk directeur van het onderzoeksinstituut SEO in Amsterdam, in het tv-programma ‘De Rekenkamer’.

Tijdelijke Poolse migranten leveren 0,65 euro per gewerkte uur aan belasting en premies voor volks- en werknemersverzekeringen op. Op jaarbasis is dat 132 mln euro uitgaande van 100 duizend tijdelijke Poolse migranten die hier werken. Daarboven op komt 1 miljard euro belasting en premies van 50 duizend Polen die in Nederland in het GBA ingeschreven zijn. De totale opbrengst voor de schatkist is 1,1 mld euro op jaarbasis.

Conclusie van het programma is: de Nederlandse staat verdient miljoenen euro aan de Poolse arbeidsmigranten. Dit is een stevige boodschap aan de politici in Den Haag. Maar er is meer aan de hand.

Het gaat hier om een bruto-opbrengst. Hiervan moeten de kosten van het beroep op sociale zekerheid afgetrokken worden. Wat levert het op?

Omdat Poolse migranten tijdelijk zijn en weinig beroep doen op de sociale zekerheid in Nederland (eind 2010 hadden 2090 Polen een WW-uitkering en 1660 sociale bijstand, voor cijfers zie rapport TCLURA ‘Lessen uit de recente arbeidsmigratie’ p.63 ), leveren zij de Nederlandse schatkist per saldo meer op. We schatten deze kosten op 18 mln euro. Per saldo dragen Poolse tijdelijke migranten 110 mln euro aan de sociale zekerheid bij.

Dit fenomeen staat bekend als ‘social free-riding’ door het ontvangende land, in dit geval Nederland (zie het paper van prof. Tito Boeri). Goed dat minister Henk Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zich dat realiseert. En ook dat tijdelijke Poolse migranten aan de AOW van Nederlanders meebetalen, een voorziening waarvan ze nooit gebruik zullen maken.

Auteur: Malgorzata Bos-Karczewska – hoofdredacteur Polonia.nl, link naar het artikel

LEES

BEKIJK

Gepubliceerd op website Polonia.NL 20.10.2011
Uitgever: STEP – Stichting van Poolse Experts in Nederland. lees over ons