Dokument rzadowy pt. „Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania” przedstawił Jerzy Miller, minister spraw wewnętrznych i administracji w dniu 6 kwietnia br. Projekt został przekazany do konsultacji społecznych.

„Polityka migracyjna Polski” przewiduje zwiększenie udziału cudzoziemców w polskim rynku pracy, zgodnie z jego potrzebami. Na preferencyjne rozwiązania prawne w zakresie legalizacji pobytu i dostępu do rynku pracy mogą liczyć specjaliści o potrzebnych kwalifikacjach, naukowcy oraz absolwenci wyższych uczelni.

„Polityka migracyjna Polski” kładzie również nacisk na integrację cudzoziemców z polskim społeczeństwem. Programy integracyjne mają umożliwić samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie poprzez naukę języka polskiego, uzyskanie kwalifikacji przydatnych na rynku pracy, dostęp do mieszkań. Szef MSWiA powiedział także, iż doświadczenia innych krajów wskazują, że najlepszą formułą integracji jest tworzenie organizacji pozarządowych, które grupują Polaków i przedstawicieli osiadłych już w Polsce społeczności, np. ukraińskiej, białoruskiej, ormiańskiej. Powinny one pomagać cudzoziemcom i ułatwiać integrację.

Projekt „Polityki migracyjnej Polski – stan obecny i postulowane działania” został opracowany przez Międzyresortowy Zespół do Spraw Migracji. Przewodniczącym Zespołu jest minister spraw wewnętrznych i administracji. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele najważniejszych resortów i instytucji zajmujących się problematyką związaną z migracjami.

Projekt został przekazany do konsultacji społecznych.

Komentarz redakcji Polonia.nl
Migracji zarobkowej poświecone są 4 strony (!) w tym 132-stronicowym dokumencie, więcej wkrótce

Opublikowane w portalu Polonia.NL 11.04.2011
Wydawca portalu: STEP – Stowarzyszenie Ekspertów Polskich w Holandii. Czytaj o nas