Congres

  • Thema: Huisvesting en inburgering van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa
  • datum: 9 december 2010
  • waar: Utrecht
  • organisatie: Ministerie WWI

Het Ministerie voor Wonen, Wijken en Integratie nodigt u van harte uit voor het praktijkcongres Huisvesting en inburgering van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa op donderdag 9 december aanstaande in Galgenwaard Utrecht.

Arbeidsmigratie uit Midden- en Oost-Europa is volop in de actualiteit. Voor het vinden van huisvesting en aansluiting bij hun omgeving zijn arbeidsmigranten zelf verantwoordelijk. Gemeenten, werkgevers en corporaties zijn op dit vlak mede verantwoordelijk. Want de praktijk van alledag is weerbarstig. Leefbaarheid in vaak toch al kwetsbare wijken komt verder onder druk te staan door huisjesmelkerij, overbewoning en steeds weer rouleren van nieuwe groepen arbeidsmigranten. Dit vraagt om samenwerking en maatwerk!

Het congresprogramma biedt u hiervoor kennis en praktijkervaring, inspiratie en interessante ontmoetingen.

Hoe gaan uw collega’s in andere gemeenten om met het dilemma van de permanente tijdelijkheid? Hoe geven zij vorm aan hun huisvestingsbeleid en aan hun verantwoordelijkheid voor handhaving van de openbare orde? Hoe pakken corporaties en werkgevers samenwerking op? Welke mogelijkheden bieden huidige wetgeving en budgetten? Voorbeelden van inspirerende praktijkinitiatieven geven u het antwoord.

Het Ministerie voor WWI verwelkomt u graag op donderdag 9 december!

Aanmelden kan hier

Gepubliceerd op Polonia.NL 13.10.2010
Uitgever: STEP- Stichting van Poolse Experts in Nederland, lees over ons