buzek-polonicus-2010-fotpolonianl.jpg laureat prof. Jerzy Buzek  – Zobacz zdjęcia >>

 

img_6712-small.JPG

Uroczysta ceremonia wręczenia nagród POLONICUS odbyła się w przeddzień Europejskiego Dnia Polonii w Sali Koronacyjnej ratusza w Akwizgranie – tam, gdzie 13 maja br. Nagrodę Karola Wielkiego otrzyma premier Donald Tusk. 2 maja w Dniu Święta Polonii w Drielandenpunt odbył się Festyn Trzech Polonii z Niemiec, Belgii i Holandii.

img_6828-small.JPG

Uczestnicy Galii Polonii – uroczystości wręczenia nagród Polonicus 2010 – uczcili minutą ciszy ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Wśród zaproszonych gości byli najwyżsi przedstawiciele władz Akwizgranu, kraju związkowego Nadrenii Północnej -Westfalii, władz federalnych, polskiego Sejmu i Senatu i organizacji Polonii w Europie – EUWP.

Swoją obecnością na Galii Polonii ambasadorowie RP: Marek Prawda z Berlina, Janusz Stańczyk z Hagi i Sławomir Czarlewski z Brukseli podkreślili znaczenie integracji Polonii w Europie.

W tym roku w jury POLONICUSA zasiedli również przedstawiciele Polonii holenderskiej i belgijskiej – Małgorzata Bos-Karczewska z Holandii i Józef Ptaszyński z Belgii.

  • Nagrodę POLONICUS ustanowił w 2009 r. Kongres Polonii Niemieckiej, a jej inicjatorem jest obecny prezes Kongresu i Konwentu Organizacji Polonijnych – Wiesław Lewicki.

Intencją prezesa Lewickiego jest nadanie tej nagrodzie iście europejskiego wymiaru. „Może w następnych edycjach zmienimy definicję nagrody, może będzie ich więcej. Może gremium przyznające nagrodę będzie bardziej wielonarodowe. W tym roku zasiedli w nim przedstawiciele Polonii holenderskiej i belgijskiej”- dodał Lewicki.

Nagroda przeznaczona jest dla „tych Polonusów, którzy swoją postawą, działalnością i twórczością wzbudzają szacunek i podziw. Przyznawana jest także z myślą, że jej kolejne edycje zmobilizują szerokie kręgi Polonii do intensywnej współpracy nie tylko w Niemczech, ale i w Europie”. Autorem projektu statuetki jest Stanisław Srobosz, architekt mieszkający w Düsseldorfie.

img_9051-small.JPG

POLONICUS przyznawany jest w trzech kategoriach: kultury, organizacji życia polonijnego oraz dialogu polsko-niemieckiego lub europejskiego.

  • Laureatem honorowej nagrody POLONICUS 2010 jest prof. Jerzy Buzek.

W ten sposób Polonia z Niemiec, Belgii i Holandii wyraziła wdzięczność przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego za jego wkład w budowę ‘Wspólnej Europy’ i za podniesienia rangi Polski w Unii Europejskiej. „Bez entuzjazmu nie ma sukcesów. Dlatego takich ludzi jak prof. Jerzy Buzek nagradzamy i tacy ludzie będą dostawać od nas Polonicusa” – zaznaczył Wiesław Lewicki.

img_6783-small.JPG

„Rola Polonii w integracji europejskiej jest niezwykle ważna” – powiedział przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Buzek przyjmując statuetkę POLONICUSA.

”Dzisiaj budujemy wspólnotę europejską. Ta wspólnota charakteryzuje się tym, że mówimy wieloma językami. Cenimy sobie wielobarwność, chcemy się jednoczyć w różnorodności. Polonia ma tu ogromną rolę do odegrania, bo jest w całej Unii Europejskiej, wszędzie. A dodatkowo jest wzmocniona przez to, że 6 lat temu Polska weszła do UE. My wszyscy Polacy, obojętnie czy w diasporze, czy ci mieszkający w Polsce, możemy budować wspólnotę, oby jak najsilniejszą. To nam się coraz lepiej udaje” – zaznaczył Jerzy Buzek.

„To znaczy, że spełnia się sen Polaków, że ‘ziemia obiecana”” teraz jest dla nas wszędzie, w całej Europie, i że spełniają się marzenia, aby żyć w wolności. To były marzenia Solidarności” – zaznaczył. „Dla każdego Polonusa jest niezwykle ważna świadomość poczucia własnej tożsamości narodowej, świadomość posiadania korzeni oraz przyjmowania nowych wartości, które pozwalają na suwerenność duchową”.

* Słuchaj: wypowiedzi prof. J. Buzka dla Deutsche Welle

* Zobacz: video z wręczenia nagrody na stronie przewodniczącego PE J. Buzka (pod datą 08.04.2010)

  • W kategorii dialogu polsko-niemieckiego nagrodę POLONICUS 2010 otrzymał prof. Władysław Bartoszewski.

img_6740-small.JPG

Nagrodę Władysławowi Bartoszewskiemu wręczała działaczka polonijna Dorota Kabiesz z Berlina. Przyznając nagrodę Polonia podziękowała mu za wszystko, „co zrobił i jeszcze zrobi na rzecz dialogu polonijno–niemieckiego”. Prof. Bartoszewski „otworzył nam oczy na Europę. Bez niego wiele z tego, co dzieje się w polsko-niemieckich relacjach byłoby niemożliwe lub w ogóle nie zaistniało” – powiedział na uroczystości w Akwizgranie ambasador Polski w Niemczech Marek Prawda, który przejął też patronat nad nagrodą Polonii.

  • Nagrodę w kategorii kultury POLONICUS 2010 otrzymała prof. muzyki Zofia Wisłocka, dyrygentka i kompozytorka z Brukseli.

 

img_6756-small.JPG

Jest profesorem muzyki w klasie fortepianu, skrzypiec i muzyki kameralnej w kilku akademiach muzycznych w Belgii, gdzie także mieszka. Prowadzi m.in. kursy mistrzowskie w Peyresq (Francja). Ze swoją orkiestrą koncertuje w całej Europie. Nagrodę Polonii otrzymała za szczególne umiłowanie muzyki polskiej i jej propagowanie. Statuetkę Polonicusa wręczył Józef Ptaszyński – prezes Rady Polonii Belgijskiej.

  • W kategorii organizacji życia polonijnego nagrodę otrzymał prof. Piotr Małoszewski z Monachium.

 

img_6765-small-2.JPG

Prof. Piotr Małoszewski jest przewodniczącym Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech. Mieszka w Monachium i przez wiele lat z wielkim zaangażowaniem organizował życie Polonii skupionej wokół Polskiej Misji Katolickiej. Statuetkę Polonicusa wręczyła Małgorzata Bos-Karczewska, przewodnicząca organizacji Polonii holenderskiej – STEP.

img_6807-small.JPG

Trzy Polonie i trzech ambasadorów RP (od lewej):  Janusz Stańczyk z Hagi, Marek Prawda z Berlina i Sławomir Czarlewski z Brukseli, Akwizgran 1.05.2010

  • 2 maja w Dniu Święta Polonii w Drielandenpunt odbył się Festyn Trzech Polonii z Niemiec, Belgii i Holandii.

fot. Marko Bos

LINKI

Opublikowane w portalu Polonia.NL 06.05.2010
Wydawca portalu: STEP – Stowarzyszenie Ekspertów Polskich w Holandii. Czytaj o nas