W dniach 23 do 25 października br., w Domu Polonii w Pułtusku, odbył się VII Zjazd Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.

img_8140-medium.JPGimg_8157-medium.JPGimg_8166-medium.JPG

fot. M. Bos-Karczewska

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński skierował list do uczestników zjazdu, który odczytał Minister w Kancelarii Prezydenta Mariusz Handzlik. W Zjeździe uczestniczyło blisko 60 delegatów reprezentujących 36 organizacje polonijne z 27 krajów Europy – pisze Roman Śmigielski, sekretarz generalny EUWP.

Gośćmi Zjazdu byli m. in.: sekretarz stanu w MSZ Jan Borkowski, przewodniczący sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą Marek Borowski, wiceprzewodnicząca tej komisji Joanna Fabisiak, przewodniczący senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Andrzej Person, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” marszałek Maciej Płażyński, dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią MSZ Maciej Szymański, doradca prezydenta RP Michał Dworczyk i dyrektor TV Polonia Bogdan Milczarek.

W sesji sprawozdawczej delegaci wysłuchali sprawozdań z działalności sekretariatu za okres trzyletniej kadencji oraz udzielili absolutorium ustępującym władzom.

W sesji wyborczej odbyły się wybory prezdenta EUWP, komisji rewizyjnej oraz zatwierdzenie składu sekretariatu. Prezydentem EUWP wybrany został ponownie Tadeusz Adam Pilat ze Szwecji. Wiceprezydentem został Aleksander Zając z Niemiec, a sekretarzem generalnym, Roman Śmigielski z Danii. W nowo wybranym Sekretariacie EUWP zasiada również honorowy prezydent EUWP Helena Miziniak z Wielkiej Brytanii. Sekretarzami zostali: Bożena Bogdańska-Szadai z Węgier, Emilia Chmielowa z Ukrainy i Edward Trusewicz z Litwy, a zastępcami członków sekretariatu: Wojtek Tuszyński z Wielkiej Brytanii i Marek Seroczyński z Bułgarii.

Delegaci nie przyjęli zgłoszonych projektów nowego statutu i zlecili komisji statutowej – w poszerzonym składzie – opracowanie jednego wspólnego projektu.

W sesji programowej mówiono m. in. na temat przyszłości szkół polonijnych, nowej emigracji do krajów UE, sytuacji Polaków na Białorusi. Delegaci wyrazili swe pełne poparcie dla Związku Polaków na Białorusi prowadzonego przez Andżelikę Borys.

W przyszłym roku EUWP planuje zorganizować m. in. konferencję „Monitor 2010” poświęconą problemom nowej emigracji zarobkowej, konferencję oświatową oraz Młodzieżowe Forum Katyńskie.

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych jest strukturą integrującą organizacje Polaków zamieszkałych poza granicami kraju – na obszarze kontynentu europejskiego. Została założona w 1993 r. przez 6 organizacji. Obecnie zrzesza 44 organizacje członkowskie z 31 państw europejskich.

Na VII Zjeździe w poczet członków EUWP przyjęto dwie nowe organizacje: Niezależną Organizację Europejskiej Młodzieży Polonijnej (NOEMP) oraz Stowarzyszenie Polaków Zamieszkałych w Czarnogórze.

Roman Śmigielski, Pułtusk

opublikowane w PAP dla Polonii 28.10.2009

Nasza relacja z Pultuska
Na VII zjeździe EUWP z Holandii obecni byli z ramienia STEP – prezes, Małgorzata Bos-Karczewska i członek zarządu Jacek Czerniak.

STEP – Stowarzyszenie Ekspertów Polskich, organizacja działająca od 1991 r. na terenie całej Holandii – jest członkiem EUWP od 2003 r.

Chcemy dzielić się wiedzą z wszystkim organizacjami polonijnymi w Holandii – STEP jest platformą dla wymiany informacji i doświadczeń: zapraszamy wszystkich do współpracy!

Nasza relacja z Pułtuska

Małgorzata Bos-Karczewska
Prezes STEP

Opublikowane w portalu Polonia.NL 31.10.2009