ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU

Rok 2009 ogłoszony został w UE Rokiem Kreatywności i Innowacji. W tym roku jury przyznające wyróżnienie Dutch-Polish Trade Award zwróci szczególną uwagę na to czy – i w jaki sposób – uczestniczące w konkursie przedsiębiorstwa w swojej działalności dostatecznie dużo uwagi poświęcają kwestii kreatywności i innowacji.

W dniu 27 października 2009 roku w Breukelen k/Utrechtu odbędzie się piąta już edycja konkursu „Dutch-Polish Trade Award”, organizowanego przez Wyższą Szkołę Handlową Nyenrode, Polsko-Niderlandzką Radę ds. Promocji Handlu, Polską Izbę Przemysłowo- Handlową oraz Ambasadę RP. Impreza cieszy się duża popularnością w kołach biznesu niderlandzkiego, świata polityki, jak również wśród przedstawicieli czołowych banków oferujących swoje usługi w Królestwie Niderlandów. Wydarzenie zyskało sobie uznanie wśród polskich przedsiębiorców działających na rynku niderlandzkim.

W trakcie trwania uroczystości 27 października 2009 r. odbędzie się seminarium prezentujące zagadnienia związane z konceptem tzw. „kreatywnej atmosfery” w miejscu pracy. Głównym prowadzącym seminarium będzie pan Scott Isaksen, prezes i założyciel Creative Problem Solving Group. Przedsiębiorcy mający doświadczenie w prowadzeniu działalności biznesowej w Polsce i Królestwie Niderlandów będą mieli okazje wymienić się doświadczeniami i wziąć udział w dyskusji na powyższy temat. Wydarzenie uwieńczone zostanie recepcją połączoną z networkingiem.

Kandydaci do nagrody
Podstawowym warunkiem są silne powiązania polsko-niderlandzkie. Do nagrody kandydować mogą zarówno niderlandzkie firmy działające w Polsce jak i polskie przedsiębiorstwa działające na rynku niderlandzkim, niezależnie od wielkości firmy czy też reprezentowanego sektora.
Przewodniczącym jury, które oceniać będzie uczestników konkursu, jest pan Rutger Schellens, członek Zarządu Rabobank International. Po raz pierwszy zostaną zastosowane n/w kryteria oceny uczestników.

Kryteria selekcji:
1. Czas współpracy polsko-niderlandzkiej (maks. 5 punktów, współczynnik ważności 1)
Organizatorzy mają na myśli wyraźnie zaznaczony tzw. 'track record’: kandydat powinien prowadzić aktywną działalność na odpowiednio rynku niderlandzkim lub polskim przez co najmniej 3 lata. Wyżej ocenia się rozpoczęcie przez firmę niderlandzką nowej formy działalności w Polsce czy założenie nowej polskiej firmy w Niderlandach, niż przeniesienie istniejącej działalności gospodarczej na rynek odpowiednio polski lub niderlandzki.

2. Podejście i zaangażowanie (maks. 5 punktów, współczynnik ważności 2)
W rozumieniu zaangażowania społecznego, stanowiącego wartość dodaną dla polskiej (lub – odpowiednio – niderlandzkiej) gospodarki. Jurorzy rozważą, czy przedsiębiorstwo w znaczący sposób dba o społeczny rozwój miejsca pracy oraz ocenią, w jakim stopniu działalność przedsiębiorstwa przyczynia się do rozwoju gospodarczego kraju.

3. Zakres działalności z Polski lub w Polsce (maks. 5 punktów, współczynnik ważności 2)
Aktywność w dwustronnych kontaktach gospodarczych w stosunku do wielkości firmy macierzystej w Niderlandach (alternatywnie w Polsce); im większy udział zagranicznej (polskiej lub niderlandzkiej) działalności w ogólnym profilu firmy, tym lepsza ocena ze strony jurorów.

4. Wzrost firmy (maks. 5 punktów, współczynnik ważności 1)
Obroty i wynik działalności przedsiębiorstw polskich i niderlandzkich, wzrost inwestycji i zatrudnienia.

5. Odpowiedzialna przedsiębiorczość (maks. 5 punktów, współczynnik ważności 2)
Jurorzy ocenią współczynnik w jakim firma prowadząc działalność dba jednocześnie o poszanowanie środowiska naturalnego.

6. Innowacyjność (maks. 5 punktów, współczynnik ważności 3)
Współczynnik, w jakim kreatywność, innowacyjność i rozwój organizacyjny odgrywają decydującą rolę w rozwoju firmy i działalności transgranicznej z Polski lub do Polski.

7. Osobiste zaangażowanie i ryzyko niepowodzenia (maks. 5 punktów, współczynnik ważności 3)
Stopień, w jakim przedsiębiorca osobiście, w stopniu dającym się udowodnić, działa aktywnie na rzecz realizacji punktów 2, 5 i 6.

Firmy zainteresowane wzięciem udziału w konkursie prosimy o odwiedzenie strony Polsko- Niderlandzkiej Rady ds. Promocji Handlu i wypełnienie formularza zgłoszeniowego w języku angielskim lub niderlandzkim (www.handelsbevordering.nl), szukaj pod datą: 27 oktober 2009.

W razie pytań prosimy o kontakt z panią Lydią Aalpoel z Niderlandzko-Polskiej Rady ds. Promocji Handlu, pod numerem telefonu + 31(0)70-3441588 lub adresem e-mailowym: laalpoel@nchnl.nl

UWAGA!! Nabór zgłoszeń upływa w dniu 31 lipca 2009!

INVITATION for PARTICIPATION

Who will win Dutch-Polish Trade Award?
2009 is the European Year of Creativity & Innovation. Therefore the Dutch Polish Trade Award has this year a special focus on creativity and innovation within Dutch and Polish companies who are involved in economic relations between Poland and The Netherlands.

On 27 October 2009 the Dutch Polish Trade Award will be awarded for the fifth time. The DPTA is a joint initiative of the Netherlands Polish Council for Trade Promotion (NPCH) and the Netherlands Polish Chamber of Commerce in Warsaw. The DPTA 2009 will carry the signature of Nyenrode Business Universiteit, who is the main organizer and host of the event. The program will include a seminar about Creative Climate in organizations, a discussion between entrepreneurs with experience in doing business in Poland and a presentation of the nominated companies. One of the Key note speakers will be Dr. Scott Isaksen, CEO and founder of the Creative Problem Solving group. The event will be concluded with drinks where all guests can meet and network.

Who can win the Award?
A highly qualified jury chaired by Mr. Rutger Schellens, member of the Managing Board of Rabobank International, will select a company that has proven to be successful in using creativity and implementing innovation in business or company development. Both Dutch companies that are active in Poland and Polish companies that are active in The Netherlands can put forward their candidacy. The competition is open to small, medium sized or large international companies. Companies who want to compete for the award are requested to participate in the Situational Outlook Questionnaire which is part of the very serious but interesting selection procedure which delivers a lot of valuable feed-back.

The selection criteria of the DPTA (Dutch version) are available at: www.handelsbevordering.nl

Does your company wish to compete for the Dutch Polish Trade Award in 2009?
Please contact Lydia Aalpoel from NPCH for more information: +31 (0)70-3441588 / laalpoel@nchnl.nl

Opublikowane w portalu Polonia.NL 24.06.2009