„PARTNERSTWO DLA SUKCESU” Warszawa – Toruń,  6 – 7 – 8 czerwca 2009 r.

Pod auspicjami Fundacji Polonia i Stowarzyszenia im. E.Kwiatkowskiego dopełniają się prace przygotowawcze do kolejnej, XIII Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii.

Obrady rozpoczną się 6 czerwca 2009 r. o godz. 9.30 w centrum Warszawy w zabytkowym pałacu – Dom Inżyniera i Technika NOT, ul. Czackiego 3/5.

Konferencję inauguruje wystąpienie Pana Waldemara Pawlaka, Wicepremiera i Ministra Gospodarki o sytuacji i pożądanych inicjatywach – pt. :

„Partnership for prosperity”.

Wystąpienie połączone jest z sesją pytań i szeregiem zwięzłych informacji od uczestników ze świata i Polski, wzbogacających wiedzę o zmieniających się rynkach. Sesję zakończy wręczenie nagród im. E. Kwiatkowskiego.

Zainteresowani bardziej szczegółowymi i konkretnymi informacjami znajdą ich rozwinięcie na panelu, prowadzonym przez kompetentne osoby z grona uczestników i przedstawicieli agencji rządowych w tym Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Turystyka – wykazująca wysoki coroczny przyrost to perspektywa rozwoju. Temat ten o godz.12.00 podejmie Pani Katarzyna Sobierajska, Wiceminister ds. Turystyki w wystąpieniu pt.

„Turystyka w Polsce – szczególne walory – szansa dla współpracy.”

Rozbudowa hotelarstwa, gastronomii, usług specjalistycznych, infrastruktury i ekologii to obszar dla różnorodnych przedsięwzięć i szansa konkurencyjnego działania dla wielu firm.
Sesja pytań oraz część panelowa związana z wystąpieniem posłużą do zobrazowania oferty współdziałania.
Udział firm, korporacji oraz Polskiej Organizacji Turystycznej umożliwi zainteresowanym uzyskanie konkretnych, miarodajnych informacji.

W obradach przy udziale przedstawicieli Rządu uczestniczyć będą prezesi agencji rządowych oraz kompetentni konsultanci.

Aktualnie przewidziane są wystąpienia uczestników: Ludwik Wnękowicz (USA), dr Maria Olsson (Szwecja), Kazimierz Pazgan (Polska), Danuta Kondek (Portugalia), Andrew H. Willmann (Kanada), Andrzej Kosztowniak (Polska), Jerzy Konik (Ukraina).

Lunch – 14.00 do 14.45

Panele – 15.00 do 17.00

Na zakończenie pierwszego dnia Konferencji o godz. 18.00 rozpocznie się spotkanie integracyjne w największej i najpiękniejszej sali konferencyjnej udostępnionej przez kierownictwo Centralnej Biblioteki Rolniczej – w zabytkowym budynku przy Krakowskim Przedmieściu 66.

W dniach 7 i 8 czerwca br. Uczestnicy będą gośćmi Marszałka i samorządu województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W programie Gospodarze przewidują zapoznanie uczestników z walorami Regionu, wolną strefą ekonomiczną oraz możliwościami współpracy.

W okolicznościach występujących przewartościowań w skali globalnej i poszczególnych krajach międzynarodowe polonijne spotkanie sprzyja poszukiwaniu nowych partnerów i rynków.

Za Zarząd Fundacji
Zbigniew Ludger Olszewski – prezes

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Polskiej w Hadze
Tel. 070-306 99 44
Faks 070-354 39 66
Email: weh@wehhaga.nl

Opublikowane w portalu Polonia.NL 17.04.2009