De Nederlands-Poolse jongerenconferentie The Future of Europe op het Gemeentehuis te Den Haag – 16.05.2008

Jongeren uit Nederland en Polen debatteren over actuele Europese thema’s en verwoorden hun visie op de toekomst van Europa. Gezamenlijk stellen zij een verklaring op, die gepresenteerd wordt aan het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken.
De conferentie wordt georganiseerd door Europees Platform – internationaliseren in onderwijs, in samenwerking met de Stedenband Den Haag-Warschau en de Gemeente Den Haag.

Over de jongerenconferentie en het project ‘When We Connect’

De jongerenconferentie wordt geopend door de heren Arthur Habant, plaatsvervangend Ambassadeur van Polen, en Frits Huffnagel, Wethouder Internationale Zaken van de Gemeente Den Haag. De aanbevelingen van de deelnemende Nederlandse en Poolse leerlingen worden ter afsluiting overhandigd aan de Directeur-generaal Europese Samenwerking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de heer Ian de Jong.

De conferentie is de afronding van het project When We Connect, dat gefinancierd wordt door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het project bracht leerlingen tussen 16 en 18 jaar van diverse scholen in Nederland en Polen met elkaar in contact. Ze leerden over kenmerkende verschillen en overeenkomsten met het andere land, en over zaken die voor beide landen binnen Europa van belang zijn. Tijdens de afsluitende conferentie in Den Haag debatteren de leerlingen over actuele Europese onderwerpen, zoals migratie of de uitbreiding van de EU.

De actualiteit speelt uiteraard een rol tijdens het debat. Een groot aantal Polen is in de afgelopen jaren naar Nederland gekomen om te werken. Het Centraal Bureau voor de Statistiek schat het totaal aan Poolse migranten op 120 tot 150 duizend sinds 1 mei 2007. De Gemeente Den Haag telt zo’n 25.000 Poolse inwoners en ervaart de noodzaak om begrip te creëren tussen Polen en andere bewoners van deze stad.

Daarnaast wordt Polen wordt steeds populairder als uitwisselingsland. Volgens cijfers van het Europees Platform gingen in 2007 1.451 Nederlandse leerlingen op uitwisseling naar Polen. Dit is zeven procent van het totaalaantal uitwisselingen, waarmee Polen in de top 5 staat van meest bezochte Europese landen.

Programma vrijdag 16 mei 2008, Gemeentehuis Den Haag

10.00 – 10.45 u  Opening door Arthur Habant, plaatsvervangend Ambassadeur van Polen, en Frits Huffnagel, wethouder Internationale Zaken van de Gemeente Den Haag
10.45 – 16.15 u Workshops
16.15– 17.00 u Afsluiting met overhandiging van de aanbevelingen aan Ian de Jong, Directeur-generaal Europese Samenwerking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

gepubliceerd op Polonia.NL op 06.05.2008