Informacja Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Hadze

Jeśli zamierzają Państwo podjąć, bądź już podjęli pracę w Królestwie Niderlandów, radzimy zapoznać się z wyjaśnieniami, które przybliżą Państwu podstawowe reguły prawne stosowane na niderlandzkim rynku pracy.

Elementarna znajomość miejscowych przepisów z zakresu prawa pracy oraz Państwa ostrożność i stosowanie zasady ograniczonego zaufania pozwolą uniknąć sytuacji, w której możecie stać się ofiarą nieuczciwego pracodawcy.

O CZYM NALEŻY WIEDZIEĆ PODEJMUJĄC PRACĘ ZAROBKOWĄ W KRÓLESTWIE NIDERLANDÓW

1. Przyjeżdżając do Królestwa Niderlandów należy niezwłocznie ubiegać się o nadanie numeru identyfikacyjnego zwanego sofi lub BSN (Burger Service Nummer).

numer sofi przyznawany jest osobom, które przyjeżdżają do Królestwa Niderlandów na okres do 4 miesięcy. Aby go uzyskać należy telefonicznie skontaktować się z urzędem podatkowym (Belastingdienst) nr telefonu 0800-0543. Udając się na spotkanie należy pamiętać o zabraniu ze sobą ważnego polskiego paszportu.

numer BSN jest przyznawany automatycznie przy pobycie dłuższym niż 4 miesiące podczas obowiązkowej rejestracji w gminie. Aby go uzyskać należy zgłosić się do Wydziału Spraw Obywatelskich (Burgerzaken) w Urzędzie Gminy (Gemeentehuis) z ważnym paszportem i przedstawić aktu urodzenia, akt ślubu na druku międzynarodowym (lub polski akt z tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza przysięgłego) jak również umowę wynajmu mieszkania lub zgodę głównego najemcy.

2. Podejmując pracę zarobkową na terenie Królestwa Niderlandów należy pamiętać o podpisaniu kontraktu, najlepiej w języku zrozumiałym i o konieczności posiadania jednego egzemplarza (warunki można negocjować!).

3Ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe dla wszystkich osób pracujących lub zarejestrowanych na terenie Holandii (obowiązek ubezpieczenia się spoczywa na pracowniku!). Koszty ubezpieczenia w zależności od firmy i pakietu wynoszą od 85 do 120 euro miesięcznie (dzieci do lat 18 są ubezpieczone bez dodatkowych opłat przy rodzicu). Pracodawca może zaproponować ubezpieczenie kolektywne i potrącać składki z wynagrodzenia pracownika. Dowodem posiadania ubezpieczenia jest polisa i karta.

4. Pracodawca zobowiązany jest do wystawiania specyfikacji wypłaty (salarisspecificatie) za każdy okres płatniczy (np. 4 tygodnie, miesiąc) oraz do przekazania każdemu pracownikowi do końca I kwartału nowego roku kalendarzowego, informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (jaaropgave), co umożliwi rozliczenie podatkowe.

5. Celem uniknięcia ewentualnych niedomówień dotyczących zatrudnienia i płatności, wynagrodzenie powinno być przekazywane na konto bankowe, które należy założyć osobiście

6. Każdy pracownik ma prawo do urlopu (vakantiedagen) i tzw. dodatku urlopowego (vakantiegeld).

7. Należy pamiętać o tym, iż w przypadku podpisania umowy czasowej z biurem pośrednictwa pracy w tzw. fazie A (trwającej maksymalnie do 78 tygodni), rozwiązanie umowy może nastąpić z dnia na dzień.

8. Należy również zwrócić uwagę na fakt, czy w kontrakcie zamieszczony jest artykuł dotyczący ewentualnej kary za zerwanie przez pracownika umowy o pracę. W takim przypadku należy liczyć się z potrąceniem kary z wynagrodzenia.

9Skargi dotyczące naruszeń ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i dodatku urlopowym, ustawy o czasie pracy oraz BHP należy zgłaszać pisemnie do niderlandzkiej Inspekcji Pracy:
Arbeidsinspectie Kantor Roermond
Postbus 940
6040 AX Roermond
tel: 0475-356666
fax:0475-356660

Skargi dotyczące warunków zakwaterowania należy zgłaszać do miejscowego Urzędu Gminnego.

10.  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ambasady RP w Hadze www.haga.polemb.net/Konsulat/. Można je także uzyskać e-mailem: konsul@polamb.nl lub dzwoniąc do Wydziału Konsularnego tel. 070-7990140, 070-7990121.

Zobacz także Praca w Niderlandach

Źródło: Wydział Konsularny Ambasady RP w Hadze, strona Ambasady RP

opublikowane w portalu Polonia.NL 11.03.2008