De Polen zijn het probleem niet – lees het verslag van het debat in Nijmegen

Polen in Nederland onzorgvuldig behandeld door overheid en werkgevers

NIJMEGEN, 15.02.2008 – De Polen in Nederland worden door politici en verontruste burgers steeds vaker als probleem bestempeld. Het zijn echter niet de Polen die met hun gedrag de problemen veroorzaken, maar het is juist het lakse gedrag van werkgevers en de overheid. Zij nemen te weinig verantwoordelijkheid voor de Polen die hier naartoe komen, waardoor ze de dupe worden van slechte huisvesting (met z’n tienen in een rijtjeshuis of samengepropt op een camping) en uitbuiting door malafide uitzendbureaus of werkgevers.

Dit blijkt uit een journalistiek onderzoek door freelance-journaliste en LUX-programmamaker Cindy Cloïn. Zij interviewde vijftien sleuteligurenover de Oost-Europese (arbeids)migranten in Gelderland, in opdracht van debatcentrum LUX in
Nijmegen. Ze probeerde een antwoord te vinden op de vraag in hoeverre er nu echt sprake is van een `Polenprobleem’. Wat is beeldvorming en wat is werkelijkheid?

In Gelderland wordt er amper overlast ervaren van `zuipende en luidruchtige Polen’, zoals in de media regelmatig is te horen. Als er sprake is van een Polenprobleem, dan gaat het vooral over de soms schrijnende omstandigheden waaronder de Polen hier wonen en werken.

Zowel gemeenten als werkgevers worstelen met de vraag hoe je dit aan moet pakken. Maar niemand lijkt echt de verantwoordelijkheid te nemen, waardoor de omstandigheden niet verbeteren. Een parallel met de situatie van de gastarbeiders van veertig jaar geleden is snel getrokken.  Behalve het gebrek aan verantwoordelijkheid is er ook gebrek aan kennis. De (lokale) overheid heeft geen idee hoeveel Polen er in een gemeente wonen en werken. Dergelijke kennis is essentieel als je bijvoorbeeld de huisvesting of taalonderwijs wilt verbeteren.

Op dit moment worden de problemen niet (structureel) aangepakt. Dat heeft direct gevolgen voor de integratie, nu en op langere termijn. Immers, op een camping met een paar honderd Polen kan er nooit sprake zijn van een succesvolle integratie in de Nederlandse samenleving.

DEBAT: De Polen blijven? – Nijmegen op 18.02.2008

Volgens sommige politici is de instroom van arbeidsmigranten uit Oost-Europa een groot probleem. We dreigen dezelfde fouten te maken als dertig jaar geleden toen de gastarbeiders uit Marokko en Turkije hier naartoe kwamen. Er klinkt veel kritiek
op het gedrag van de Polen: ze zouden vaak dronken en luidruchtig zijn, spreken geen Nederlands en klitten steeds meer samen in hun eigen leefgemeenschappen. Hun kinderen gaan hier naar school, maar spreken de taal slecht. Kortom: ze integreren niet of nauwelijks.

Maar wat is beeld en wat is werkelijkheid? Welke problemen zijn er? En wat kunnen we daar aan doen?

LUX-programmamaker en freelance-journaliste Cindy Cloïn presenteert een journalistiek onderzoek
naar de situatie van de Polen in Gelderland, gevolgd door debat onder leiding van Piet-Hein Peeters. Met medewerking van onder anderen Malgorzata Bos-Karczewska (hoofdredacteur Polonia.nl, portaal van de Poolse gemeenschap in Nederland), Paul Ulenbelt (Tweede Kamerlid SP), Harry de Vries (burgemeester Lingewaard), Bert Bakker (voorzitter van de Vereniging voor Internationale Arbeidsbemiddelaars) en Madeleine van Toorenburg (Tweede Kamerlid CDA).

het verslag van het debat

Plaats LUX in Nijmegen
Datum 18.02.2008
Tijd 20.00 uur
Serie Het spiegelpaleis van Osmose
Entree €0
Partners In samenwerking met Osmose, adviesbureau voor multiculturele vraagstukken

Gratis toegangskaarten verkrijgbaar aan de kassa van LUX / reserveren vanaf 29 januari via 0900 589 46 36 begin_of_the_skype_highlighting              0900 589 46 36      end_of_the_skype_highlighting (25 ct per minuut).

Zie website LUX, LUX is een thuis voor internationale cinema, debat en theater & muziek.

gepubliceerd op portal Polonia.NL op 15.02.2008