Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze

Szanowni Państwo,

Pragniemy serdecznie zaprosić wszystkich przedstawicieli Polonii biznesowej na spotkanie, które odbędzie się w dniu 20 lutego w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze (van Lennepweg 51, 2597 LG ). Tematyka i porządek spotkania przedstawiony jest poniżej.

W przypadku zainteresowania ze strony Państwa naszą inicjatywą uprzejmie prosimy o dokonanie bezpośredniej rejestracji w oparciu o formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej www.wehhaga.nl. Bardzo prosimy również o nadsyłanie zgłoszeń przez wszystkich zainteresowanych polskich przedsiębiorców udziałem w przyszłych
spotkaniach. Zgłoszenia powinny zawierać kontakt mailowy, numer telefonu oraz nazwę firmy w celu informowania Państwa o kolejnych spotkaniach Polonii gospodarczej. Naszym celem jest stałe powiększanie listy adresatów, do których możemy kierować naszą ofertę współpracy.

Zapraszając do wspólnej dyskusji w dniu 20 lutego, proponujemy Państwu następujący  porządek  spotkania:

18.30 Rejestracja uczestników,  kawa, herbata,

19.00 Rozpoczęcie spotkania, tematyka:

Prezentacja I : „Polsko-niderlandzkie stosunki gospodarcze – rola WPHI”

Prelegent: Pan Tadeusz Postępski – I Radca Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w KN

Prezentacja II: „Nowe perspektywy współpracy polsko-niderlandzkiej w zmieniających się warunkach rynkowych”

Prelegent: Pani Bogusia Riebandt – Właściciel firmy NEDPOL Business Link.

Informacja: „SPPN – plan działania w pierwszym półroczu 2008r.”

20.00  Recepcja

21.00 Zakończenie spotkania

Z
poważaniem,
Kierownik Wydziału
I Radca  – Tadeusz Postępski

Wydział Promocji  Handlu i Inwestycji  Ambasady RP w
Hadze

Van Lennepweg 51
2597 LG Den Haag
Tel. 070 – 306 99 44, Fax 070 – 354 39 66, weh@wehhaga.nl

Opublikowane w portalu Polonia.NL 13.02.2008