1 września 2007:  Jak założyć i z sukcesem prowadzić spółkę z o.o. (B.V.) w Holandii?
15-16 września:  Jak założyć i z sukcesem prowadzić firmę jednoosobową w Holandii?
29 września: Jak zdobyć rynek dla swojej (polskiej firmy) w Holandii?

Więcej zobacz: www.solowski.com