Konkurs „Młodzi Tłumacze” skierowany jest do młodzieży w wieku 16-21 lat,
która na stałe mieszka poza terytorium Polski, biegle włada językiem
polskim i językiem kraju zamieszkania. Podstawowym zadaniem projektu
jest powstanie przy Polskim Ośrodku ASSITEJ w Warszawie grupy młodych
tłumaczy literatury polskiej, wywodzących się ze środowisk polonijnych,
będących w przyszłości promotorami i tłumaczami polskiej współczesnej
dramaturgii, poezji i prozy.

Celem projektu jest także nawiązanie trwałej współpracy artystycznej
z młodą generacją Polaków zamieszkujących różne kraje, ze szczególnym
uwzględnieniem krajów Unii Europejskiej i Europy Wschodniej.

W ramach projektu w 2004 r. zorganizowano pierwszą edycję konkursu. Od tej pory konkurs rozpisywany jest corocznie.

Młody tłumacz dokonuje przekładu dwóch fragmentów literatury pięknej
z podaniem źródła – z języka polskiego na język kraju zamieszkania lub
z języka kraju zamieszkania na język polski. W jury konkursu zasiadają
uznani tłumacze literatury polskiej i obcej, literaci i twórcy
polskiego teatru pod przewodnictwem Macieja Wojtyszki.

UWAGA! 1 maja 2007 r. mija termin przesyłania prac na konkurs

Organizatorem projektu jest Polski Ośrodek ASSITEJ, a współorganizatorem – Dom Kultury „Rakowiec”.

Uprzejmie prosimy o pomoc w rozpowszechnieniu informacji o konkursie wśród młodzieży polonijnej Państwa krajów zamieszkania.

Zobacz publikacje, karta zgłoszenia i regulamin