Polska niderlandystyka poniosła wielką i bolesną stratę, 25 stycznia br. odeszła po długiej chorobie prof. Zofia Klimaszewska.

Zofia Klimaszewska towarzyszyła jak tłumacz królowej Beatrix w czasie wizyty oficjalnej w Warszawie 2 lipca 1997 r. (uroczystość przy Grobie Nieznanego Żołnierza). Fot. M. Bos-Karczewska

Zofia Klimaszewska (1949 – 2007)

Wielka i bolesna strata

Warszawska niderlandystyka poniosła wielką i bolesną stratę. Profesor dr hab. Zofia Klimaszewska,
dla nas Zosia, była pionierką w swojej dziedzinie – badań i
propagowania niderlandzkiego języka i literatury. W 1973 roku w
Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego uruchomiła lektorat
języka niderlandzkiego, który w kilka lat później, przy pomocy prof.
Jana Czochralskiego, przekształcił się w samodzielny Zakład
Niderlandystyki. Przez trzydzieści trzy lata wykształciła Zosia wielu
polskich niderlandystów, z których część jest znanymi tłumaczami
literatury niderlandzkiej, lektorami języka niderlandzkiego lub
znalazło atrakcyjną pracę w biznesie, nauce, działalności społecznej.
Na swoim koncie ma Zosia wiele znakomitych tłumaczeń takich
niderlandzkich pisarzy jak np. Hella Haasse, Hugo Claus, Marcellus
Emants, Jona Oberski, Maria Rosseels czy Cees Nooteboom. Na początku
stycznia 2007 roku złożyła w wydawnictwie swoje ostatnie tłumaczenie
„Tsjip – De Leeuwentemmer”, pióra Willema Elsschota. Jeszcze zdążyła…

Kontynuując pracę dydaktyczną i tłumaczenia, uczestnicząc w
spotkaniach, seminariach i konferencjach naukowych w Polsce i za
granicą, realizując swoje plany i zamierzenia, jednocześnie przez lata
– Zosia dzielnie walczyła z postępującą i podstępną ciężką chorobą,
wykazując niezwykły hart ducha i siłę. Choroba jednak okazała się
niemożliwa do pokonania. W nocy z 24 na 25 stycznia 2007 roku
zakończyła swoje krótkie, ale bardzo bogate i czynne życie.

De neerlandistiek was haar levensdoel

De Warschause neerlandistiek heeft een zwaar verlies geleden. Zosia Klimaszewska
was een pionier op haar vakgebied, verknocht als zij was aan de
Nederlandse taal en literatuur. Na haar studie in Leipzig richtte zij
in 1973 bij het Instytut Germanistyki aan de Universiteit van Warschau
het Lektorat Holenderski op, dat weldra werd omgezet in Zaklad
Niderlandystyki. In de loop van 33 jaren heeft zij talloze Poolse
neerlandici opgeleid; sommigen maakten naam als literair vertaler,
anderen vonden hun weg bij het onderwijs of in het bedrijfsleven.

Zelf vertaalde Zosia verscheidene boeken van bekende
Nederlandstalige schrijvers, waaronder Hella Haasse, Hugo Claus,
Marcellus Emants, Jona Oberski, Maria Rosseels, Cees Nooteboom. Begin
januari heeft zij haar vertaling van 'Tsjip – De Leeuwentemmer’ van
Willem Elsschot ingeleverd bij de uitgeverij – haar laatste literaire
vertaling.

Al jaren kampte Zosia met een slopende ziekte, niettemin bleef zij
aan het werk. De neerlandistiek was immers haar levensdoel. In de nacht
van 24 op 25 januari heeft zij de strijd moeten opgeven.

Źródło/bron: Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Niderlandzkiej (TPPN)

Verlies van zeer belangrijke wegbereider voor de Nederlandstalige literatuur

Met leedwezen hebben wij op vrijdag 26 januari kennisgenomen van het overlijden van de Poolse vertaalster Zofia Klimaszewska.
Zofia is zevenenvijftig jaar geworden. Zofia Klimaszewska werkte op het
Instituut van Germaanse talen in Warschau, en was mede-oprichter en
hoofd van de Vakgroep Neerlandistiek aldaar. Zij verbleef veelvuldig in
Nederland en België in het kader van wetenschappelijk onderzoek, studie
en vertaalwerk.

In 1992 promoveerde zij op de verbale phraseologie van het
Nederlands. Daarnaast nam Zofia Klimaszewska deel aan en organiseerde
zij vele conferenties en culturele uitwisselingsprojecten in Europa en
Zuid-Afrika. Wij kenden haar in het bijzonder als een gedreven vertaler
en promotor van de Nederlandstalige literatuur. Auteurs als Louis Paul
Boon, Hugo Claus, Marcellus Emants, Hella Haasse, Cees Nooteboom en
Jona Oberski vonden dankzij haar een Pools lezerspubliek.

Kort voor haar overlijden rondde Zofia de vertaling van Willem Elsschots Tsjip en De leeuwentemmer
af. De leeuwentemmer stond centraal in de Poolse vertaalworkshop die
Zofia tijdens de Literaire Vertaaldagen 2006 als moderator leidde.

Met het overlijden van Zofia Klimaszewska verliezen we een zeer
belangrijke wegbereider voor de Nederlandstalige literatuur. Wij zullen
Zofia’s onvermoeibare inzet, talent, charme en ontwapenende
persoonlijkheid zeer missen. Wij wensen haar familie, vrienden en
collega’s veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Bron: Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds

Groot verdriet

Met verdriet hebben wij vrijdag 26 februari kennisgenomen van het
overlijden van Professor Zofia Klimaszewska, mede-oprichter en hoofd
van de vakgroep Neerlandistiek van de Uniwersytet Warszawski en
vertaalster van o.a. Hella Haasse, Hugo Claus en Cees Nooteboom.

Veel Punt.NLers hebben Zofia dichtbij meegemaakt als docente,
supervisor of collega. Zij kwam ook een aantal keer naar de
Punt.NL-bijeenkomsten. Donderdag de 25e waren we verwonderd en bezorgd
dat zij niet, zoals ze zelf had aangekondigd, aanwezig was bij onze
Vertalersavond.

Ondanks een slopende ziekte die jaren duurde, is Zofia Klimaszewska
tot het eind zeer actief geweest als vakgroepshoofd en vertaalster. Zij
is 57 jaar geworden.

We zullen Zofia’s talent, onvermoeibare inzet en haar warme persoonlijkheid zeer missen.

bron: Punt.NL-team