W dniu 14 lutego br. wiceminister Spraw Socjalnych Henk van Hoof
przesłał do II Izby Parlamentu list, w którym poinformował, iż jego
zdaniem zostały dokonane wszystkie konieczne zmiany w legislacji, które
pozwalają na otwarcie rynku pracy dla pracowników z nowych Państw UE.
Zdaniem wiceministra otwarcie rynku pracy byłoby możliwe już od dnia 1
marca 2007 r. Jednocześnie podkreślił, iż decyzja w tej sprawie należy
do haskiego parlamentu.

List ten wywołał niezłe
zamieszanie w Polsce. W prasie polskiej ukazały się 15.02 informacje na
temat otwarcia rynku pracy w Holandii z dniem 1 marca br. Są one jednak
nieprawdziwe i wynikają z nadinterpretacji listu wiceministra.

Sytuacje komplikuje fakt oczekiwanej w przyszłym tygodniu zmiany
rządu Holandii. Nie ma pewności, czy następca wiceministra Van Hoofa
podtrzyma propozycję swojego poprzednika. Ponadto haski parlament musi
wyrazić zgodę. Obecnie trwa wiosenna przerwa (od 16 lutego do 5 marca).
Oznacza to, że Parlament może odbyć debatę w tej sprawie dopiero po 5
marca br. i z udziałem już nowego wiceministra SZ. Jak do tej pory
partie CDA i PvdA – dwaj główni koalicjanci nowego rządu Balkenende IV
– były przeciwne szybkiemu otwarciu rynku pracy.

Musimy uzbroić się więc w cierpliwość.
POLONIA.NL

Zobacz dossier rządu Holandii w tym temacie (po NL)

Poniżej informacja prasowa z mediów holenderskich z 15.02.2007

Grens voor Poolse werknemers kan open – 15.02.2007
DEN
HAAG – Nederland kan op 1 maart de grenzen volledig openen voor
werknemers uit Polen en andere Oost-Europese landen. Dat heeft de
scheidende VVD-staatssecretaris Henk van Hoof woensdag gezegd. Volgens
Van Hoof zijn alle maatregelen getroffen die nodig zijn om valse
concurrentie tegen te gaan. Hij benadrukte dat de Tweede Kamer beslist
of de grenzen ook echt opengaan. CDA en PvdA hebben zich steeds verzet
tegen de voorstellen van Van Hoof. (anp)