Polen is nu ruim 2 jaar lid van de Europese Unie. Maar wat weten we van deze overbuur van ons? Schrijf in voor een cursus van 9 colleges aan de HOVO in Den Haag.

Deze curusus is verzorgd door HOVO Hoge Onderwijs voor Ouderen te Den Haag, lokatie Haagsche Hogeschool. In het academisch jaar 2005/2006 werd deze cursus door de HOVO in Amsterdam aangeboden. De
college aula aan de VU zat vol van belangstellenden.

Achtergrond
Voor sommigen in Europa is het een onbekende die wel eens in verband wordt gebracht met de kreet 'Poolse landdag’. Voor Nederlanders zou het eigenlijk anders moeten zijn.
Tussen Nederland en Polen hebben immers gedurende 1000 jaar nauwe betrekkingen bestaan.

Er is een periode van ruim 120 jaar geweest (1795 – 1918) dat Polen geheel op de kaart ontbrak. Wie maalde er in Europa om? Toen het na 1918 weer op eigen kracht aan een nieuw
staatkundig bestaan begon waren het politieke en economische crises die een bedreiging voor zijn voortbestaan vormden. En toen Polen in 1939 door Duitsland en de Sovjet Unie onder de voet werd gelopen, kon de opofferingsvolle strijd van het Poolse volk aan vele fronten, niet voorkomen dat Polen de Tweede Wereldoorlog feitelijk heeft verloren. Het streven naar herstel verloopt moeizaam. Het verdient niettemin onze aandacht en soms ook lof. De turbulente geschiedenis van het land bevat elementen die onze westerse gemeenschap tot voorbeeld kunnen strekken.

Er was en is Poolse moed en gevoel van eigenwaarde vanaf de vroegste eeuwen tot aan 'Solidarnosc’. Er was en is Poolse geestkracht en Poolse artisticiteit: Madame Curie, Copernicus, Chopin, een hele reeks Nobelprijswinnaars voor literatuur. Er is ook Poolse traditie, Poolse trots. Het is zeer de moeite waard met dit land en volk nader kennis te maken.

De docenten
• drs. Milo Anstadt – journalist, publicist, romancier
• dr. Martin van den Heuvel -slavist, historicus, schrijver van o.a. 'Tussen hamer en aambeeld; Polen en zijn buren’
• Jan Minkiewicz – journalist, ex-vertegenwoordiger van 'Solidarnosc’ in Nederland
• drs. Malgorzata Bos-Karczewska-econoom, publicist en voorzitter van de Stichting van Poolse experts in Nederland (STEP)
• drs. Cyprian Koscielniak – docent academie beeldende kunst, deskundige Poolse beeldende kunst
• dr. R. Szreder -concertviolist, hoofdvak docent conservatorium, visiting professor universiteiten en deskundige Poolse muziek

PROGRAMMA (9 colleges): Polen is boeiend – land, volk en cultuur

15 februari 2007
drs. Milo Anstadt – Voorgeschiedenis en overzicht van de Poolse geschiedenis vanaf het ontstaan van de Poolse staat in de tiende eeuw tot de liquidatie van Polen door zijn buren aan het einde van de achttiende eeuw.

22 februari 2007
dr. Martin van den Heuvel – De strijd van het Poolse volk voor de herrijzenis van de Poolse staat (van 1795 tot 1918)

08 maart 2007
drs. Milo Anstadt – De Poolse republiek tijdens het interbellum. Economische crisis, problemen met nationale minderheden, fascisme.

15 maart 2007
dr. Martin van den Heuvel – De Tweede Wereldoorlog. In de tang van Hitler en Stalin.

22 maart 2007
Jan Minkiewicz – Het naoorlogse Polen. Communistische fasen; strijd tegen het communisme en de rol van 'Solidarnosc’. Stichting van het postcommunistische Polen. Zestien jaar democratie en markteconomie. Polen in de EU.

29 maart 2007
Jan Minkiewicz (14.30 – 15.30 uur) – Polen en de katholieke Kerk
drs. Milo Anstadt (16.00 –17.00 uur) -900 Jaar geschiedenis van de joodse minderheid in Polen

12 april 2007
drs. Malgorzata Bos-Karczewska – Pools Nederlandse betrekkingen in de loop der eeuwen. Poolse emigranten in Nederland en in de wereld.

19 april 2007
drs. Cyprian Koscielniak (14.30 – 15.30 uur) – Poolse beeldende kunst
drs. Milo Anstadt   (16.00–17.00uur) – Poolse literatuur

26 april 2007
dr. R. Szreder – Muziek: Poolse componisten en solisten

Praktische informatie
Cursusdata en -tijd : donderdagen 15, 22 februari; 8, 15, 22, 29 maart; 12, 19, 26 april van 14.30 – 17.00 uur
Lokatie: Johanna Westerdijkplein 75, Haagsche Hogeschool
Kosten: € 180,-
Werkvorm: hoorcolleges
Studiebelasting: 9 colleges van 2 uur en enkele uren zelfstudie per week
Literatuur: de docenten verstrekken artikelen
Bijzonderheden:  vereist is enige elementaire kennis van Europese geschiedenis

Nog vragen? Voor praktische vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat, telefoon 070-4458900
Heeft u vragen van inhoudelijke aard? Neem dan contact op met de heer A.H. Pos, telefoon: 070-4458319 , e-mail: a.h.pos@hhs.nl
Brochure aanvragen? U kunt via de website een brochure aanvragen hier te klikken voor het aanvraagformulier, of via het secretariaat, telefoon: 070-4458900.