Oost-Europa, de Balkan en de Kaukasus zijn regio’s
in continue staat van ontwikkeling. De jonge staten bevinden zich in
politieke en economische transitie en hebben vaak te maken met
gespannen maatschappelijke verhoudingen. Daar komt bij dat veel van
deze staten in hun internationale betrekkingen nog altijd voor de keuze
staan; Oost of West?

Dit maakt dat de
regio’s voor studenten van een heleboel verschillende studierichtingen
een interessant uitgangspunt zijn voor hun afstudeerscriptie.

Er
worden veel goede en boeiende scripties geschreven die aansluiten op
het werkterrein van de Alfred Mozer Stichting (AMS). Om dit te
stimuleren en de scripties voor een groter publiek beschikbaar te maken
schrijft de AMS dit jaar haar eerste scriptieprijs uit. De prijs – deelname aan een AMS training in het buitenland en ruime aandacht voor de scriptie via onze website.

Wie kan er meedoen?
Alle studenten aan een Nederlandse Hoger onderwijsinstelling die hun doctoraal of MA scriptie in 2006 met goed gevolg hebben afgerond kunnen deelnemen. De scripties moeten in het Nederlands of in het Engels
geschreven zijn en betrekking hebben tot het werkterrein van de AMS.
Dat wil zeggen dat er een zowel een thematisch als een geografisch
verband moet zijn.
Mogelijke kernwoorden zijn:
sociaal democratie, democratisering, politiek partijen, civil society,
mensenrechten, minderheden, economische transitie, ontwikkeling van
rechtsstelsels, uitbreiding van de Europese Unie, Europees
Nabuurschapbeleid.

Hoe worden inzendingen beoordeeld?
Alle
inzendingen zullen worden gelezen en gewaardeerd door onze jury. De
jury is samengesteld uit mensen met uiteenlopende achtergronden en
jarenlange ervaring met de regio.
De inzendingen zullen worden
beoordeeld op wetenschappelijke kwaliteit en relevantie voor de
stichting, maar ook op originaliteit, toepasbaarheid en leesbaarheid.

Aanlevering?
De inzendingen moeten vóór 01 februari 2007 digitaal worden aangeleverd op: ams@pvda.nl
Vermeld
bij je inzending ook duidelijk je naam, adres, telefoonnummer, de naam
van de onderwijsinstelling waaraan je afstudeerde, je studierichting en
de naam van je scriptiebegeleider.

Voor meer informatie
Wil je meer informatie over de AMS scriptieprijs, stuur dan je vraag naar mschrama@pvda.nl

Alfred Mozer Stichting (AMS) is opgericht door de PvdA in 1990

http://www.alfredmozerstichting.nl/