Tegoroczne BBQ (barbecue) odbyło się w Parkerbeach Club na haskiej
plaży z udziałem prawie 90 osób z okolic Hagi, Rotterdamu, a także
z Bredy, Deventer i Amsterdamu, no i oczywiście z Polski. Nie ma
średniej wieku uczestników, ponieważ przychodzą wszyscy – całymi
rodzinami, z niemowlakami i z dziećmi, młodzi i starsi, ale wszyscy
młodzi duchem. Wiele osób było po raz pierwszy na STEP-owym BBQ,
spragnieni kontaktu z Polakami i polską atmosferą. Pogoda dopisała nam
jak zwasze, humory także.

Promocja książek
Iza Cwikla przedstawiła książkę album „Polen is anders”.
Koleżanka z Zarządu STEP-u wydała ją we własnym zakresie, by pokazać
Holendrom, że Polska jest innym krajem, innym niż krążące stereotypy:
kraejm ciekawym pełnym kontrastów, i który trzeba odwiedzić, by się o
tym samemu przekonać.
O książce „Rozdarty naród”
poinformowała Prezeska STEP-u, mówiąc, iż jest to polska wersja książki
„De Polen van Driel” wydanej w 1991 r. , opowieści o bohaterskim
udziale żołnierzy gen. Sosabowskiego i ich dowódcy w bitwie pod Arnhem
w 1994 r. Zachęcała do udziału w uroczystościach w Driel  w sobotę
16 września w ramach obchodów 62. rocznicy bitwy pod Arnhem. Dodała, że
prof. Norman Davies (autor przedmowy) ma także być tam obecny.

Aukcja
W tym roku główną atrakcją była aukcja
wyrobów wykonanych przez niepełnosprawną młodzież z ośrodka terapii
zajęciowej DAR w Jantarze. Aukcje z polską brawurą przeprowadził
Holender Marko Bos. Pozyskaliśmy 155 euro dla wykonawców tych „dzieł
sztuki”. STEP wspiera Stowarzyszenie DAR od 2004 r. (zobacz tekst
poniżej).

Aukcja na BBQ na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych DAR w Jantarze

Dyplom
Gość specjalny tegorocznego BBQ ks.
Bartłomiej Małys, który otrzymał dyplom „Przyjaciela Polonii 2006” w
uznaniu za nowatorskie inicjatywy i przedsięwzięcia szczególnie cenne
dla polskiej społeczności w Holandii w dziedzinie integracji, kultury i
oświaty.

„W krótkim czasie Parafia Polska stała się dla Polaków: najmłodszych
, młodzieży i dorosłych – miejscem ważnym, istotnym ośrodkiem życia
polskiego. Ksiądz Bartłomiej jest nie tylko animatorem życia polskiego.
Dał się poznać jako człowiek otwarty, przedsiębiorczy i pełen pomysłów.
Przy tym daje szanse wszystkim, pobudza do działania, służy pomocą i
wsparciem” − powiedziała Malgorzata Bos-Karczewska, prezes STEP-u
wręczając dyplom na rodzinnym pikniku BBQ w niedzielę 10 września 2006
r.  Laureat dziękując, powiedział : „widzę, że za tym stoją Wasze
serca”.

Dyplom dla ks. Bartka Małysa z parafii w Rotterdamie i Hadze

Ks. Ks. Bartłomiej Małys jest 7. osobą wyróżniona honorowym tytułem
Przyjaciela Polonii Holenderskiej. Tytuł ten ustanowił STEP w 2000 r.,
by honorować osoby – Polaka lub Holendra − szczególnie zasłużonych dla
Polonii Holenderskiej lub dla rozwoju kontaktów polsko-holenderskich.

kolaż: Iza Cwikla, zdjęcia: Edwin van Geelen
Zobacz reportaż z BBQ w 234 zdjęciach Krzysztofa Birleta i zdjęcia Edwina van Geelen w albumie STEP

STEP wspiera Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych „ Dar” w Jantarze – Komuninkat prasowy STEP 24.06.2004
W
czerwcu 2004 roku  Iza Ćwikła, członek Zarządu STEP, przekazała na
ręce Ryszarda Fiduta, Prezesa Stowarzyszenia „DAR” w Jantarze, czek na
sumę 4 tys. euro dar z loterii Balu Polonii 2004, który STEP co rocznie
organizuje w Holandii.

„Pragniemy Stowarzyszeniu STEP w Holandii i naszym Rodakom w tym
kraju bardzo serdecznie podziękować za wsparcie finansowe, pieniądze
wykorzystaliśmy na zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych,
był on niezbędny, aby moc przywozić i odwozić naszych opiekunów z
okolicznych wiosek. We własnym zakresie zebraliśmy 100 tys., złotych a
brakowało nam 20 tys. zł.”, powiedział Prezes Ryszard Fidut.

Uczestnikami warsztatów jest 25 osób niepełnosprawnych z całej
gminy, głównie terenów po byłych gospodarstwach rolnych. Jak mówi pan
Fidut: „zadaniem naszym jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób
niepełnosprawnych, przygotowanie ich do samodzielnego życia i
ewentualnej pracy zawodowej. Cele te realizujemy przy pomocy pięciu
pracowni: życia codziennego, rękodzieła, poligraficzno-fotograficznej,
ogrodniczej i stolarni.”.

Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych DAR powstało z
inicjatywy pana Fiduta. Od 2002 roku prowadzi w częściowo
wyremontowanym budynku szkolnym warsztaty terapii zajęciowej dla osób
niepełnosprawnych w Jantarze około Stegny (woj. pomorskie).
Stowarzyszenie DAR jako instytucja prywatna utrzymuje się ze składek
członkowskich, darowizn, dotacji i sponsoringu.