Będą prezentowane dwie firmy: Soonafter Visual Communication i FAB Fiscaal Advies Barentsen.

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji

Szanowni Państwo,
Pragniemy serdecznie zaprosić wszystkich
przedstawicieli Polonii biznesowej na spotkanie, które odbędzie się w
dniu 28 września w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady
Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze ( van Lennepweg 51,  2597 LG ).

Celem naszego kolejnego spotkania będzie kontynuacja otwartej
dyskusji na temat problemów, jakie napotykają Polacy zamieszkujący
Niderlandy, szczególnie w sferze  gospodarczej.

Chcemy również, aby spotkania nasze posłużyły szeroko rozumianej
integracji środowiska Polonii gospodarczej oraz były miejscem
umożliwiającym wymianę wzajemnych doświadczeń.

W przypadku zainteresowania ze strony Państwa naszą inicjatywą oraz
zaproszeniem do udziału w najbliższym spotkaniu, uprzejmie prosimy o
dokonanie bezpośredniej rejestracji w oparciu o formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej www.wehhaga.nl.

Bardzo prosimy również o nadsyłanie zgłoszeń przez wszystkich
zainteresowanych polskich przedsiębiorców udziałem w przyszłych
spotkaniach. Zgłoszenia powinny zawierać kontakt mailowy oraz nazwę
firmy w celu informowania Państwa o kolejnych spotkaniach Polonii
gospodarczej. Naszym celem jest stałe powiększanie listy adresatów do
których możemy kierować naszą ofertę współpracy.

Zapraszając do wspólnej dyskusji w dniu 28 września, proponujemy następujący porządek spotkania :
18.30 rejestracja uczestników (kawa, herbata, ciasto, wino)
19.00 rozpoczęcie spotkania
– Prezentacja firmy pani Izy Ćwikły Soonafter Visual Communication : prezentacja 3 projektów, między innymi albumu „Polen is anders”,
– Prezentacja
firmy pani Izabeli Barentsen FAB Fiscaal Advies
Barentsen: tematyka podatków i rozliczeń finansowych firm w
Niderlandach.
20.00 Dyskusja przy lampce wina
21.00 Zakończenie spotkania

Z poważaniem,
Kierownik Wydziału
I Radca -Tadeusz Postępski

Wydział Promocji  Handlu i Inwestycji  Ambasady RP w
Hadze

Van Lennepweg 51
2597 LG Den Haag
Tel 070 – 306 99 47,  Fax  070 – 354 39 66