Szanowni Państwo,
Z inicjatywy nowo wybranego Prezesa, Profesor
Elżbiety Mączyńskiej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne podjęło
inicjatywę ożywienia i rozszerzenia współpracy z ekonomistami
wywodzącymi się z Polski, ale zamieszkałymi na stale za granicą.
Osiągają Oni w wielu krajach świata znaczące sukcesy w życiu zawodowym,
w tym m.in. w nauce i dydaktyce.

Jesteśmy głęboko przekonani, że nawiązanie tego typu współpracy
mogłoby przynieść wiele efektów synergicznych i wzajemnych korzyści –
przede wszystkim intelektualnych, choć zapewne nie tylko.

(..)
W celu wspomagania tego przedsięwzięcia na stronie
internetowej ZK PTE utworzony został specjalny link/blok „EKONOMIŚCI
POLSCY W ŚWIECIE”. Będziemy tam umieszczać informacje o takich Osobach
i Ich sukcesach. Mamy też zamiar utworzyć Koło przy ZK PTE, m.in. po
to, aby Osoby takie mogły stać się jego członkami i – w co głęboko
wierzymy – inicjatorami nowych, w tym międzynarodowych przedsięwzięć,
projektów badawczych, konferencji itp. Ponadto w niedalekiej
przyszłości mamy zamiar przygotować specjalny informator o ekonomistach
polskiego pochodzenia zagranicą.

Dlatego też zwracamy się z apelem do polskich ekonomistów za granicą
o nawiązanie kontaktu z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym. Będziemy
wielce zobowiązani za nadsyłanie informacji biograficznych, wykazów
publikacji i innych materiałów o a dokonaniach polskich ekonomistów w
świecie – z rekomendacjami i upoważnieniami do upowszechniania tych
informacji. Apel ten kierujemy także do polskich ambasad z nadzieją na
ich pomoc w naszym przedsięwzięciu.

Z góry dziękujemy i liczymy na niezawodną odpowiedź na adres:
Zarząd Krajowy
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
ul. Nowy Świat 49
00-042 Warszawa
Polska
tel. (048 22) 551 54 01, 551 54 05, e-mail: zk@pte.pl

Czytaj całość na stronach Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)